Detail publikace

Team ELISA System for DARPA LORELEI Speech Evaluation 2016

PAPADOPOULOS Pavlos, TRAVADI Ruchir, VAZ Colin, MALANDRAKIS Nikolaos, HERMJAKOB Ulf, POURDAMGHANI Nima, PUST Michael, ZHANG Boliang, PAN Xiaoman, LU Di, LIN Ying, GLEMBEK Ondřej, BASKAR Murali K., KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, HASEGAWA-JOHNSON Mark, JI Heng, MAY Jonathan, KNIGHT Kevin a NARAYANAN Shrikanth. Team ELISA System for DARPA LORELEI Speech Evaluation 2016. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 2053-2057. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0180.PDF
Název česky
Systém týmu ELISA pro řečovou evaluaci DARPA LORELEI 2016
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Papadopoulos Pavlos (USC)
Travadi Ruchir (USC)
Vaz Colin (USC)
Malandrakis Nikolaos (USC)
Hermjakob Ulf (USC)
Pourdamghani Nima (USC)
Pust Michael (USC)
Zhang Boliang (RPI)
Pan Xiaoman (RPI)
Lu Di (RPI)
Lin Ying (RPI)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hasegawa-Johnson Mark (UILLINOIS)
Ji Heng (RPI)
May Jonathan (USC)
Knight Kevin (USC)
Narayanan Shrikanth (USC)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o systému týmu ELISA pro pilotní řečovou evaluaci DARPA LORELEI 2016. Cílem tohoto programu je pomoci humanitarní asistenci.

Rok
2017
Strany
2053-2057
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2017
Konference
18TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION (INTERSPEECH 2017), Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stockholm, SE
DOI
UT WoS
000457505000430
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11583,
  author = "Pavlos Papadopoulos and Ruchir Travadi and Colin Vaz and Nikolaos Malandrakis and Ulf Hermjakob and Nima Pourdamghani and Michael Pust and Boliang Zhang and Xiaoman Pan and Di Lu and Ying Lin and Ond\v{r}ej Glembek and K. Murali Baskar and Martin Karafi\'{a}t and Luk\'{a}\v{s} Burget and Mark Hasegawa-Johnson and Heng Ji and Jonathan May and Kevin Knight and Shrikanth Narayanan",
  title = "Team ELISA System for DARPA LORELEI Speech Evaluation 2016",
  pages = "2053--2057",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-180",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11583"
}
Nahoru