Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Speaker-aware neural network based beamformer for speaker extraction in speech mixtures

ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, DELCROIX Marc, KINOSHITA Keisuke, HIGUCHI Takuya, OGAWA Atsunori a NAKATANI Tomohiro. Speaker-aware neural network based beamformer for speaker extraction in speech mixtures. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stocholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 2655-2659. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0667.PDF
Název česky
Směrovač paprsku založený na neuronové síti poučené o řečníkovi pro extrakci řečníka ze směsi řečových signálů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Žmolíková Kateřina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Delcroix Marc (NTT)
Kinoshita Keisuke (NTT)
Higuchi Takuya (NTT)
Ogawa Atsunori (NTT)
Nakatani Tomohiro (NTT)
URL
Abstrakt
Článek pojednává o směrovači paprsku, založeném na neuronové síti, která je poučená o řečníkovi pro extrakci řečníka ze směsi řečových signálů.
Rok
2017
Strany
2655-2659
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2017
Konference
Interspeech 2017, Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stocholm, SE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11587,
  author = "Kate\v{r}ina \v{Z}mol\'{i}kov\'{a} and Marc Delcroix and Keisuke Kinoshita and Takuya Higuchi and Atsunori Ogawa and Tomohiro Nakatani",
  title = "Speaker-aware neural network based beamformer for speaker extraction in speech mixtures",
  pages = "2655--2659",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stocholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-667",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11587"
}
Nahoru