Detail publikace

Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KOTÁSEK Zdeněk a KRČMA Martin. Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn: IEEE Computer Society, 2018, s. 1-4. ISBN 978-1-5386-7312-6.
Název česky
Vliv typu majoritní funkce a úrovně redundance na redundantní datové typy pro HLS
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Vysokoúrovňová syntéza, HLS, redundantní datové typy, úroveň redundance, hlasovací člen, Catapult C, odolnost proti poruchám.

Abstrakt

Kvůli zvyšující se poptávce po spolehlivých výpočetních systémech do prostředí se zvýšeným výskytem poruch (např. vesmír, letectví atp.) vznikají nové techniky tzv. vkládání odolnosti proti poruchám. Dnešní systémy jsou velmi rozsáhlé a složité. Ke snížení složitosti návrhu a následné verifikace těchto systémů se využívá mj. vysokoúrovňové syntézy (High-Level Synthesis, HLS). V tomto výzkumu se zabýváme možností vkládání odolnosti proti poruchám do složitých systémů navrhovaných dle metodiky HLS. Při našem přístupu využíváme speciálně vytvořených datových typů, jež umí vkládat redundantní prvky do systému na úrovni popisu funkcí v realizovaném algoritmu. V tomto příspěvku jsou tyto techniky rozšířeny o nové typy odolnosti a rovněž o odlišnou architekturu hlasovacího členu. Systémy, do kterých byla vložena odlišná míra redundance za účelem zvýšení odolnosti, jsou následně testovány přímo v hardware pomocí umělé injektáže poruch do hradlového pole FPGA (Field Programmable Gate Array). Pro testování využíváme aplikace řídicí komponenty robota, jenž hledá cestu v bludišti. Článek rovněž popisuje proces vyhodnocení a korektnost nastavených parametrů tohoto procesu. Výsledky naznačují, že pro účely použití s redundantními datovými typy je vhodnější hlasovací člen založený na realizaci majoritní funkce po bitech.

Rok
2018
Strany
1-4
Sborník
2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC)
Konference
Baltic Electronics Conference 2018, Tallinn, EE
ISBN
978-1-5386-7312-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Tallinn, EE
DOI
UT WoS
000457625500002
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11600,
  author = "Jakub Lojda and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Martin Kr\v{c}ma",
  title = "Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS",
  pages = "1--4",
  booktitle = "2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC)",
  year = 2018,
  location = "Tallinn, EE",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-7312-6",
  doi = "10.1109/BEC.2018.8600951",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11600"
}
Nahoru