Detail publikace

Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora

HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.
Typ
souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
Jazyk
čeština
Autoři
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Zpráva shrnuje závěry provedených experimentů směřujících k návrhu a stanovení parametrů systému pro sčítání dopravy s minimálními vstupy lidského operátora.

Rok
2017
Strany
5
Vydavatel
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Místo
Brno, CZ
Nahoru