Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora

HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.
Název anglicky
Feasibility study of an automatic tool for counting traffic
Typ
souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
Jazyk
čeština
Autoři
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
Zpráva shrnuje závěry provedených experimentů směřujících k návrhu a stanovení parametrů systému pro sčítání dopravy s minimálními vstupy lidského operátora.
Rok
2017
Strany
5
Vydavatel
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Místo
Brno, CZ
Nahoru