Detail publikace

Strojové rozpoznávání rodových erbů

VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Strojové rozpoznávání rodových erbů. Genealogické a heraldické informace, roč. 22, č. 1, s. 73-82. ISSN 0862-8963.
Název anglicky
Machine recognition of family coats of arms
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Konvoluční neuronové sítě, Sémantická segmentace, Histogram orientovaných gradientů, Aktivní kontury

Abstrakt

Tento článek se zabývá návrhem systému, který dokáže nalézt
v obraze rodový erb, provést jeho dekompozici na jednotlivé součásti a ty dále klasifikovat dle heraldických pravidel. 

Anotace

Tento článek se zabývá návrhem systému, který dokáže nalézt
v obraze rodový erb, provést jeho dekompozici na jednotlivé součásti a ty dále klasifikovat dle heraldických pravidel. Dosud nebyl vytvořen systém, který by výše zmíněné funkce umožňoval. Tento článek představuje metody, pomocí kterých lze jednotlivé funkce implementovat a je diskutováno využití systému a jeho další možná rozšíření.

Rok
2018
Strany
73-82
Časopis
Genealogické a heraldické informace, roč. 22, č. 1, ISSN 0862-8963
Kniha
Genealogické a heraldické informace
Vydavatel
Moravská genealogická a heraldická společnost
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11649,
  author = "Franti\v{s}ek V\'{i}de\v{n}sk\'{y} and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il",
  title = "Strojov\'{e} rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} rodov\'{y}ch erb\r{u}",
  pages = "73--82",
  booktitle = "Genealogick\'{e} a heraldick\'{e} informace",
  journal = "Genealogick\'{e} a heraldick\'{e} informace",
  volume = 22,
  number = 1,
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "THE MORAVIAN GENEALOGICAL AND HERALDIC SOCIETY",
  ISSN = "0862-8963",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11649"
}
Nahoru