Detail publikace

CMOS Gates with Second Function

NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. CMOS Gates with Second Function. In: 2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI). Hong Kong: IEEE Computer Society, 2018, s. 82-87. ISBN 978-1-5386-7099-6.
Název česky
CMOS hradla se dvěma funkcemi
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Polymorfní elektronika, MOSFET, polymorfní hradlo, číslicový obvod, sada hradel

Abstrakt

Tento příspěvek představuje nový přístup k návrhu multifunkčních číslicovách obvodů. Je založen na principech polymorfní elektroniky, která umožňuje, aby číslicové obvody vykazovaly více než jednu funkci při zachování stejné struktury obvodu. V tomto případě jsou multifunkční pouze komponenty (hradla) daného obvodu. Jednotlivá hradla mají typicky vestavěnou citlivost na některou veličinu vyvolávající změnu funkce (např. úroveň napájecího napětí apod.), což znamená, že pro výběr funkce není vyžadován žádný další dedikovaný vodič. Jednou z klíčových výhod takovýchto obvodů je efektivita z hlediska velikosti. V tomto článku jsou tranzistory typu MOS využity v nekonvenčních obvodech, jejichž funkce závisí na polaritě napájecích přívodů, což je přístup typický především pro polymorfní obvody založené na ambipolárních tranzistorech. Byla navržena a úspěšně simulována úplná sada takovýchto dvouvstupých polymorfních hradel. Hradla vykazují nejlepší parametry ze všech dříve publikovaných polymorfních hradel - vysokou vstupní impedanci, nízkou výstupní impedanci, krátkou doba propagace signálu, nízkou spotřebu energie a malý počet použitých tranzistorů. Navržená sada dvouvstupých polymorfních hradel (obsahující všechny kombinace funkcí) by měla přispět k efektivnějším výsledkům syntézy složitějších obvodů.

Rok
2018
Strany
82-87
Sborník
2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)
Konference
2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, The Hong Kong Polytechnic University, 11 Yuk Choi Rd, Hung Hom, Hongkong, HK
ISBN
978-1-5386-7099-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Hong Kong, HK
DOI
UT WoS
000443443500015
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11656,
  author = "Jan Nevoral and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
  title = "CMOS Gates with Second Function",
  pages = "82--87",
  booktitle = "2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)",
  year = 2018,
  location = "Hong Kong, HK",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-7099-6",
  doi = "10.1109/ISVLSI.2018.00025",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11656"
}
Nahoru