Detail publikace

Model of the Telegraph line and its Numerical Solution

VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a NEČASOVÁ Gabriela. Model of the Telegraph line and its Numerical Solution. Open Computer Science, roč. 8, č. 1, 2018, s. 10-17. ISSN 2299-1093. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/comp.2018.8.issue-1/comp-2018-0002/comp-2018-0002.xml?format=INT
Název česky
Model telegrafní rovnice a její numerické řešení
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Veigend Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Nečasová Gabriela, Ing. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá řešením modelu telegrafního vedení. Tento model je reprezentován soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou řešeny numericky použitím numerické metody vyššího řádu. Metoda je založena na použití Taylorovy řady pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic - počátečních úloh netradičním způsobem. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic jsou řešeny numerickou metodou s proměnným řádem a proměnným krokem, která je založena na rekurentním výpočtu členů Taylorovy řady v každém intervalu..
    
    Druhá část článku představuje řešení lineárních úlohy telegrafního vedení. Všechny experimenty byly provedeny pomocí nástroje MATLAB s použitím nově vyvinutého programového vybavení, které používá  Metodu Taylorovy řady. Výsledky jsou porovnány s ostatními běžně používanými nástroji pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic v MATLABu a SPICEu. 

Rok
2018
Strany
10-17
Časopis
Open Computer Science, roč. 8, č. 1, ISSN 2299-1093
Vydavatel
Walter de Gruyter
DOI
UT WoS
000441606500001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11666,
  author = "Petr Veigend and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek and Gabriela Ne\v{c}asov\'{a}",
  title = "Model of the Telegraph line and its Numerical Solution",
  pages = "10--17",
  journal = "Open Computer Science",
  volume = 8,
  number = 1,
  year = 2018,
  ISSN = "2299-1093",
  doi = "10.1515/comp-2018-0002",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11666"
}
Nahoru