Detail publikace

Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss

KODYM Oldřich, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss. In: Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings. LNCS, volume 11269, roč. 2018. Stuttgart: Springer International Publishing, 2018, s. 105-114. ISBN 978-3-030-12938-5. ISSN 0302-9743.
Název česky
Segmentace orgánů hlavy a krku s využitím CNN s batch Dice loss
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek se věnuje segmentaci rizikových orgánů v oblasti hlavy a krku v CT skenech, což je kritický krok pro spolehlivou aplikaci radioterapie. Využita je konvoluční síť s encoder-decoder architekturou a nová loss funkce, batch Dice loss, která je využita pro trénování sítě. Výsledný model produkuje segmentaci všech rizikových orgánů ve veřejném MICCAI 2015 Head And Neck Auto-Segmentation Challenge datasetu. Přes výraznou nevyváženost tříd v datech byla zlepšena přesnost současných state-of-the-art metod o 0.33 mm z hlediska průměrné povrchové vzdálenosti a 0.11 z hlediska Dice koeficientu překryvu.

Rok
2018
Strany
105-114
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2018, č. 11269, ISSN 0302-9743
Sborník
Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings
Řada
LNCS, volume 11269
Konference
German Conference on Pattern Recognition, Stuttgart, DE
ISBN
978-3-030-12938-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Stuttgart, DE
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11677,
  author = "Old\v{r}ich Kodym and Michal \v{S}pan\v{e}l and Adam Herout",
  title = "Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss",
  pages = "105--114",
  booktitle = "Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings",
  series = "LNCS, volume 11269",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 2018,
  number = 11269,
  year = 2018,
  location = "Stuttgart, DE",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-12938-5",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-030-12939-2\_8",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11677"
}
Nahoru