Detail publikace

Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera Visual Speed Measurement

SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, ŠPAŇHEL Jakub, MARŠÍK Lukáš, ŠIROKÝ Adam, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera Visual Speed Measurement. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2018, č. 99, s. 1633-1643. ISSN 1524-9050.
Název česky
Komplexní dataset pro automatické měření rychlosti vozidel z jedné kamery
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Maršík Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Široký Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
V tomto článku se zaměřujeme na kalibraci kamer a měření rychlosti vozidel z jediné monokulární kamery. Stávající metody řešení tohoto problému jsou těžko srovnatelné kvůli nedostatku společné datové sady se spolehlivou anotací rychlostí. Z tohoto důvodu jsme pořídili novou sadu dat o 18 videích, zachycených na 6 různých místech. Vozidla ve videích (celkem 20 865 případů) jsou anotována přesnými měřeními rychlosti z optických bran pomocí LIDARu a ověřena pomocí několika referenčních GPS měření. Datové sady jsou dispozici ke stažení a obsahují videa a metadata (kalibrace, měření vzdáleností na vozovce, anotace atd.) pro budoucí srovnání a vyhodnocení. Kalibrace kamery je nejdůležitější částí měření rychlosti; proto poskytujeme stručný přehled metod a analyzujeme nedávno zveřejněnou metodu pro plně automatickou kalibraci kamery a měření rychlosti vozidla.
Rok
2018
Strany
1633-1643
Časopis
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2018, č. 99, ISSN 1524-9050
Vydavatel
IEEE Intelligent Transportation Systems Society
DOI
UT WoS
000466933500005
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11701,
  author = "Jakub Sochor and Roman Jur\'{a}nek and Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Luk\'{a}\v{s} Mar\v{s}\'{i}k and Adam \v{S}irok\'{y} and Adam Herout and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera Visual Speed Measurement",
  pages = "1633--1643",
  journal = "IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems",
  volume = 2018,
  number = 99,
  year = 2018,
  ISSN = "1524-9050",
  doi = "10.1109/TITS.2018.2825609",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11701"
}
Nahoru