Detail publikace

From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs

NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs. In: 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 657-664. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Název česky
Od ambipolarity k multifunkcionalitě: Nová knihovna polymorfních hradel využívající Double-Gate FETs
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Polymorfní hradlo, ambipolarní tranzistor, sada hradel, polymorfní elektronika, číslicový obvod

Abstrakt

Ambipolarita představující unikátní vlastnost některých moderních součástek na bázi CNT či organických materiálů, a současně s potenciálem nahradit tradiční křemíkovou technologii, je v současnosti stále považována spíše za technologickou zvláštnost. Ve skutečnosti se však ukazuje, že lze takovýchto obvodových komponent využít pro implementaci logických obvodů, a to dokonce velmi efektivním způsobem ve srovnání s konvenčními řešeními. Praktickým důsledkem vlastnosti zvaná ambipolarita je tedy konstrukce spínacích prvků, které jsou daleko flexibilnější ve srovnání s klasickými FET tranzistory.

V tomto článku je představena sada multifunkčních logických hradel, která využívají ambipolárních FET tranzistorů. Multifunkční charakter těchto hradel ve skutečnosti znamená, že každé hradlo je schopno v daný okamžik realizovat jednu ze dvou definovaných funkcí. Výběr či aktivace konkrétní funkce pak závisí na samotném prostředí, v němž je daný obvod provozován. Prezentovaná sada hradel může být využita pro návrh multifunkčních obvodů za použití existujících technik a postupů pro polymorfní elektroniku. V této oblasti, jejíž počátky sahají 20 let do minulosti, jsou nyní k dispozici syntézní techniky a aplikační postupy, díky nimž je možno implementovat logický obvod s více než jednou funkcí velmi efektivně.
Rok
2018
Strany
657-664
Sborník
2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design
Konference
21st Euromicro Conference on Digital Systems Design, FIT ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6, CZ
ISBN
978-1-5386-7376-8
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Praha, CZ
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11708,
  author = "Jan Nevoral and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
  title = "From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs",
  pages = "657--664",
  booktitle = "2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design",
  year = 2018,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-5386-7376-8",
  doi = "10.1109/DSD.2018.00111",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11708"
}
Nahoru