Detail publikace

Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks

MATOUŠEK Denis, KUBIŠ Juraj, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, s. 104-110. ISBN 978-1-4503-5902-3.
Název česky
Vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy za použití zřetězených automatů se zpožděným vstupem pro vysokorychlostní sítě
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Matoušek Denis, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kubiš Juraj, Bc. (FIT VUT)
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt
Vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy je jednou z nejčastěji využívaných operací v aplikacích pro monitorování síťové bezpečnosti. S rostoucí rychlostí síťových linek dosahující 100 Gb/s a 400 Gb/s je nutné přizpůsobit i výkon zpracování síťových dat a poskytnout operaci vyhledávání vzorů na takových rychlostech. Ačkoli bylo navrženo mnoho algoritmů a architektur, žádná z nich nedosahuje rychlosti zpracování dat 100 Gb/s se současnou podporou rychlé změny sady regulárních výrazů. Tento článek popisuje novou architekturu, která pokrývá oba zmíněné požadavky. Navrhovaná architektura používá vícenásobné, paměťově efektivní automaty se zpožděným vstupem (D2FA), které jsou zapojeny do zřetězené linky. Lokální komunikace všech automatů umožňuje architektuře pracovat na vysoké frekvenci i pro velký počet paralelních automatů a propustnost zpracování dat architektury tak škáluje na stovky gigabitů za sekundu. Článek dále analyzuje škálování počtu paralelních automatů a velikost vyrovnávacích pamětí pro dosažení požadované propustnosti. Za použití parametrů získaných při zpracování dat zachycených na reálné síti dvěma sadami regulárních výrazů (reprezentovaných D2FA) byla propustnost zpracování dat architektury škálována na 400 Gb/s.
Rok
2018
Strany
104-110
Sborník
Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference
14th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS '18), Ithaca, NY, US
ISBN
978-1-4503-5902-3
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Ithaca, NY, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11711,
  author = "Denis Matou\v{s}ek and Juraj Kubi\v{s} and Ji\v{r}\'{i} Matou\v{s}ek and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks",
  pages = "104--110",
  booktitle = "Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems",
  year = 2018,
  location = "Ithaca, NY, US",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-5902-3",
  doi = "10.1145/3230718.3230730",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11711"
}
Nahoru