Detail publikace

Efficient Synthesis of Robust Models for Stochastic Systems

CALINESCU Radu, ČEŠKA Milan, GERASIMOU Simos, KWIATKOWSKA Marta a PAOLETTI Nicola. Efficient Synthesis of Robust Models for Stochastic Systems. Journal of Systems and Software, roč. 2018, č. 143, s. 140-158. ISSN 0164-1212.
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Calinescu Radu (UYORK)
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Gerasimou Simos (UYORK)
Kwiatkowska Marta (UOx)
Paoletti Nicola (UOx)
Abstrakt

Článek popisuje metodu dovolující efektivní syntézu robustních modelů pro stochastické systémy. Tyto modely jsou reprezentovány parametrickými Markovovými řetezi pracujícími ve spojitém čase.

Krátký popis

Robustnost je klíčová vlastnost systémů, která dovoluje tolerovat změny v jeho parametrech, operačním profilu či vnějším prostředí. Systémy, které nejsou schopny efektivně tolerovat tyto změny, jsou náchylné na časté selhání a vyžadují pravidelnou údržbu. Publikovaný článek představuje unikátní metodu pro automatický návrh systémů, které jsou robustní (tj. odolné vůči těmto změnám), splňují omezení na korektnost a výkonnost a jsou (téměř) Pareto optimální vzhledem k daným kvalitativním kritériím. Za tímto účelem byla definována relace dominance, která reflektuje robustnost kandidátních řešení a dovoluje tak efektivně hledat řešení poskytující nejlepší kompromis mezi optimalitou a robustností.  Tato relace byla integrována do algoritmu pro syntézu parametrických stochastických modelů, které reprezentují robustní návrh vyvíjeného systému. Navržená metoda byla implementovaná v nástroji, který je schopný využít paralelismus moderních grafických karet a tak zásadně vylepšit škálovatelnost. Aplikovatelnost a efektivita nástroje je demonstrována na několika případových studií z různých inženýrských domén.

 

Citace (včetně self-citací) Google Scholar 12, Scopus 6.

Rok
2018
Strany
140-158
Časopis
Journal of Systems and Software, roč. 2018, č. 143, ISSN 0164-1212
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000447575300011
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11728,
  author = "Radu Calinescu and Milan \v{C}e\v{s}ka and Simos Gerasimou and Marta Kwiatkowska and Nicola Paoletti",
  title = "Efficient Synthesis of Robust Models for Stochastic Systems",
  pages = "140--158",
  journal = "Journal of Systems and Software",
  volume = 2018,
  number = 143,
  year = 2018,
  ISSN = "0164-1212",
  doi = "10.1016/j.jss.2018.05.013",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11728"
}
Nahoru