Detail publikace

Towards Smaller Invariants for Proving Coverability

HOLÍK Lukáš a TUROŇOVÁ Lenka. Towards Smaller Invariants for Proving Coverability. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 109-116. ISBN 978-3-319-74727-9.
Název česky
Směrem k menším invariantům pro dokázání spolehlivosti
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Turoňová Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Abstrakt
V tomto článku zkoumáme možnost vylepšení stávajících metod ověřování paralelních systémů. Zvláště se soustředíme na vlastnost bezpečnosti dobře strukturovaných přechodových systémů. Naše práce je relevantní především pro nedávné metody, které jsou založeny na hledání induktivních invariantů pomocí sekvence zjemňování získaných z protipříkladů. Naším cílem je zlepšit celkovou efektivitu tohoto přístupu tím, že se soustředíme na nalezení takových zjemnění, které povedou k stručnějším invariantům. Za tímto účelem navrhujeme analyzovat tzv. minimální protipříklady. Tyto protipříklady jsou dostatečně krátké, aby umožnily podrobnější analýzu. Experimentovali jsme s jednoduchým zpřesňovacím algoritmem založeným na analýze minimálních běhů a uspěli jsme ve vygenerování výrazně stručnějších invariantů než těch, které jsou generovány v nejmodernějších metodách.
Rok
2018
Strany
109-116
Sborník
Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017
Konference
Sixteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory, Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-3-319-74727-9
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin Heidelberg, DE
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11735,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Hol\'{i}k and Lenka Turo\v{n}ov\'{a}",
  title = "Towards Smaller Invariants for Proving Coverability",
  pages = "109--116",
  booktitle = "Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017",
  year = 2018,
  location = "Berlin Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-319-74727-9",
  doi = "10.1007/978-3-319-74727-9\_13",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11735"
}
Nahoru