Detail publikace

Towards novel format for representation of polymorphic circuits

CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Towards novel format for representation of polymorphic circuits. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-2. ISBN 978-1-5386-5290-9.
Název česky
Nový formát reprezentace polymorfních obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je představení inovativního formátu pro reprezentaci komplexních  polymorfních obvodů. Klíčovým aspektem prezentovaného přístupu a odlišností oproti dříve publikovanýn metodám je využití AIG (And-Inverter Graph) schématu doplněného o několik rozšíření. Díky tomu může proces syntézy využít mnoha výhod zahrnujících mimo jiné schopnost bez větších problémů zvládnout práci i s rozsáhlými obvody tvořenými stovkami hradel a následně aplikovat optimalizační techniky za účelem vylepšení prostorové efektivity výsledného obvodu. Dále je blíže představena reálná notace navrženého formátu, podáno vysvětlení významu použitých vizuálních prvků a provedeno srovnání s vybranými konvenčními přístupy. V neposlední řadě jsou pak představeny dosažené výsledky a včetně jejich analýzy. 

Rok
2018
Strany
1-2
Sborník
13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Konference
13th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, Taormina, IT
ISBN
978-1-5386-5290-9
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
Místo
Taormina, IT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11741,
  author = "Adam Crha and V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "Towards novel format for representation of polymorphic circuits",
  pages = "1--2",
  booktitle = "13th International Conference on Design \& Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)",
  year = 2018,
  location = "Taormina, IT",
  publisher = "IEEE Circuits and Systems Society",
  ISBN = "978-1-5386-5290-9",
  doi = "10.1109/DTIS.2018.8368583",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11741"
}
Nahoru