Detail publikace

Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation

HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek a ŠÁTEK Václav. Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation. Computers and Mathematics with Applications, roč. 77, č. 6, s. 1655-1667. ISSN 0898-1221. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.04.032
Název česky
Stokesův systém s lokální Coulombovou skluzovou hraniční podmínkou: analýza diskrétních modelů a implementace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Haslinger Jaroslav (UK)
Kučera Radek, prof. RNDr., Ph.D. (VŠB-TUO)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Teoretická část článku analyzuje diskrétní Stokesův systém s lokální Coulombovou skluzovou hraniční podmínkou. Řešení diskrétních modelů jsou definovány pomocí pevných bodů vhodného zobrazení. V článku je dokázána existence pevného bodu, dále jsou zformulovány podmínky garantující jeho jednoznačnost a je zkoumáno, jak závisí na diskretizačním parametru h a na skluzovém parametru kappa. Druhá část článku se věnuje výpočetním aspektům. Numerické experimenty tvoří závěr článku.

Rok
2019
Strany
1655-1667
Časopis
Computers and Mathematics with Applications, roč. 77, č. 6, ISSN 0898-1221
DOI
UT WoS
000462110600017
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11744,
  author = "Jaroslav Haslinger and Radek Ku\v{c}era and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek",
  title = "Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation",
  pages = "1655--1667",
  journal = "Computers and Mathematics with Applications",
  volume = 77,
  number = 6,
  year = 2019,
  ISSN = "0898-1221",
  doi = "10.1016/j.camwa.2018.04.032",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11744"
}
Nahoru