Detail publikace

Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation

HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek a ŠÁTEK Václav. Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation. Computers and Mathematics with Applications, roč. 2019, č. 77, s. 1655-1667. ISSN 0898-1221. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.04.032
Název česky
Stokesova úloha s Coulombovským prokluzem: Analýza diskretizačního modelu a implementace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Haslinger Jaroslav (UK)
Kučera Radek, prof. RNDr., Ph.D. (VŠB-TUO)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt
V první teoretické části článku se zabýváme diskretizací Stokesovy úlohy s Coulombovským typem prokluzu. V druhé části článku se zabýváme možnostmi řešení tohoto problému s využitím pevněbodových iterací.
Rok
2019
Strany
1655-1667
Časopis
Computers and Mathematics with Applications, roč. 2019, č. 77, ISSN 0898-1221
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11744,
  author = "Jaroslav Haslinger and Radek Ku\v{c}era and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek",
  title = "Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation",
  pages = "1655--1667",
  journal = "Computers and Mathematics with Applications",
  volume = 2019,
  number = 77,
  year = 2019,
  ISSN = "0898-1221",
  doi = "10.1016/j.camwa.2018.04.032",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11744"
}
Nahoru