Detail publikace

Relation-induced connectedness in the digital plane

ŠLAPAL Josef. Relation-induced connectedness in the digital plane. AEQUATIONESA MATHEMATICAE, roč. 2018, č. 95, s. 75-90. ISSN 0001-9054.
Název česky
Relačně indukovaná souvislost v digitální rovině
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (VCIT FIT VUT)
Klíčová slova
n-ární relace, souvislost, digitální rovina, Khalimského topologie, Jordaova křivka
Abstrakt
Je definována a studována souvislost indukovaná n-árními relacemi. Důraz je kladen na jisté relace, které indukují souvislost dovolující definovat Jordanovy křivky. Pro každé celé číslo n > 1 definujeme takovou relaci na digitální rovině a dokážeme digitální analogii Jordanovy věty pro indukovanou souvislost. To má za následek, že takovéto n-ární relace mohou být užity jako vhodné strukturace digitální roviny pro studium digitálních obrazů. Pro n=2 se takováto strukturace shoduje s Khalimského topologií a pro n>2 nabízí bohatší škálu Jordanovývh křivek než Khalimského topologie.
Rok
2018
Strany
75-90
Časopis
AEQUATIONESA MATHEMATICAE, roč. 2018, č. 95, ISSN 0001-9054
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11754,
  author = "Josef \v{S}lapal",
  title = "Relation-induced connectedness in the digital plane",
  pages = "75--90",
  journal = "AEQUATIONESA MATHEMATICAE",
  volume = 2018,
  number = 95,
  year = 2018,
  ISSN = "0001-9054",
  doi = "10.1007/s00010-017-0508-5",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11754"
}
Nahoru