Detail publikace

Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation

PÁNEK Richard, LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazaň: IEEE Computer Society, 2018, s. 129-134. ISBN 978-1-5386-5710-2.
Název česky
Částečná dynamická rekonfigurace v systémech odolných proti poruchám založených na FPGA: simulační vyhodnocení
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Pánek Richard, Ing. (UPSY FIT VUT)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Systémy odolné proti poruchám, FPGA, částečná rekonfigurace, simulace.

Abstrakt

Programovatelná hradlová pole (FPGA) jsou populární nejen pro jejich širokou škálu využití ve vestavěných systémech. Avšak jsou náchylné na projevy radiace. Nabité částice způsobují tzv. Single Event Upsets (SEU) v jejich konfigurační paměti. SEU mohou vést k selhání celého systému. Tento problém je zásadní pro vesmírné aplikace, kde je sluneční záření mnohem výraznější než na zemi. Existují dva hlavní přístupy k mírnění dopadů SEU: maskování a oprava poruch. Nejpopulárnější maskovací metodou je tří modulová redundance (TMR). Pro opravu poruch se využívá schopnosti rekonfigurace FPGA. Tyto přístupy je možné kombinovat pro dosažení zlepšení odolnosti proti poruchám u systému. Je důležité posoudit míru spolehlivosti takového systému, a proto je její odhad pomocí simulace hlavní částí tohoto příspěvku. Navrhujeme vyhodnocovací prostředí, které posuzuje spolehlivost TMR systému s rekonfigurací porouchaných modulů v závislosti na frekvenci výskytu poruch a době rekonfigurace potřebné k opravě jednotky.

Rok
2018
Strany
129-134
Sborník
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference
16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM, Kazan, RU
ISBN
978-1-5386-5710-2
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Kazaň, RU
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11758,
  author = "Richard P\'{a}nek and Jakub Lojda and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation",
  pages = "129--134",
  booktitle = "Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium",
  year = 2018,
  location = "Kaza\v{n}, RU",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-5710-2",
  doi = "10.1109/EWDTS.2018.8524728",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11758"
}
Nahoru