Detail publikace

Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty

LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty. In: Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 5-8. ISBN 978-80-261-0814-6.
Název anglicky
Fault Tolerant System Design Automation and Its Components
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Automatizace návrhu, HLS, vysokoúrovňová syntéza, odhad odolnosti, systém odolný proti poruchám.

Abstrakt

Vyšší úroveň integrace umožňuje implementovat stále složitější systémy. Vyšší integrace však zvyšuje riziko vzniku poruchy. Riziko je možno minimalizovat použitím technik odolnosti proti poruchám a maskování poruch. Vyšší složitost ale značně komplikuje vývoj takových systémů, který se do značné míry opírá o zkušenosti návrháře. Cílem našeho výzkumu je navrhnout metodu automatické konverze systémů neodolných na systémy odolné proti poruchám, která by uměla pracovat na téměř libovolné úrovni abstrakce. Tento článek je věnován dvěma podstatným částem výzkumu automatizace návrhu odolných systémů, tj. vkládání redundance a akceleraci vyhodnocení výsledků. Stěžejní částí článku je prezentace výsledků získaných během posledního roku výzkumu.

Rok
2018
Strany
5-8
Sborník
Počítačové architektury & diagnostika 2018
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2018, Stachy, CZ
ISBN
978-80-261-0814-6
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Stachy, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11760,
   author = "Jakub Lojda and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
   title = "Automatizace n\'{a}vrhu spolehliv\'{y}ch syst\'{e}m\r{u} a jej\'{i} d\'{i}l\v{c}\'{i} komponenty",
   pages = "5--8",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika 2018",
   year = 2018,
   location = "Stachy, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-261-0814-6",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11760"
}
Nahoru