Detail publikace

Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives

SEKANINA Lukáš, MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives. In: 25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS). Bordeaux: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 377-380. ISBN 978-1-5386-9562-3.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing. (FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Zatímco odborná literatura poskytuje detailní analýzu možností aproximace pro elementární aritmetické obvody, mnohem méně znalostí je k dispozici pro aproximované implementace složitějších prvků datových cest (např. skalární součin), protože je obtížné přesně analyzovat jejich kvalitu a další parametry. V článku je provedena detailní analýza možností aproximace obvodu, který realizuje dvourozměrný skalární součin tak, že využívá existující elementární detailně charakterizované aproximované komponenty dostupné v knihovnách. Navržená metoda umožňuje rychle odhadnout parametry kandidátní obvodové aproximace skalárního součinu. Metoda je využita pro získání řady implementací skalárního součinu, které vykazují různé kompromisy mezi přesností výpočtu a cenou.  

Rok
2018
Strany
377-380
Sborník
25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS)
Konference
25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems, Bordeaux, FR
ISBN
978-1-5386-9562-3
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
Místo
Bordeaux, FR
DOI
UT WoS
000458965100094
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11765,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives",
  pages = "377--380",
  booktitle = "25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS)",
  year = 2018,
  location = "Bordeaux, FR",
  publisher = "IEEE Circuits and Systems Society",
  ISBN = "978-1-5386-9562-3",
  doi = "10.1109/icecs.2018.8618048",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11765"
}
Soubory
Nahoru