Detail publikace

Evolutionary Development of Growing Generic Sorting Networks by Means of Rewriting Systems

BIDLO Michal a DOBEŠ Michal. Evolutionary Development of Growing Generic Sorting Networks by Means of Rewriting Systems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 24, č. 2, 2020, s. 232-244. ISSN 1089-778X. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8720059
Název česky
Evoluční vývin rostoucích řadicích sítí pomocí přepisovacích systémů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Dobeš Michal, Ing. (FIT VUT)
URL
Abstrakt

Evoluční algoritmus je použit pro návrh pravidel přepisovacího systému, pomocí něhož jsou vyvíjeny libovolně rostoucí řadicí sítě. Hlavní myšlenkou je použití vývojového modelu založeného na přepisovacích systémech, ve kterém jsou řadicí sítě kódovány pomocí řetězců nad danou abecedou. Nejprve je jako výchozí řešení pro vývin navržena jednoduchá řadicí síť a počáteční řetězec. Následně jsou pomocí evoluce hledána vhodná přepisovací pravidla, která z počátečního řetězce iterativně vyvíjí složitější řetězce kódující struktury pro postupně rostoucí řadicí sítě. V rámci článku je ukázáno, jak je možné automaticky pomocí evoluce navrhovat pravidla pro konstrukci řadicích sítí rostoucích s různými velikostmi vývojových kroků. Výsledné řadicí sítě vykazují výrazně lepší vlastnosti ve srovnání s existujícími metodami podobného typu.

Rok
2020
Strany
232-244
Časopis
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 24, č. 2, ISSN 1089-778X
Vydavatel
IEEE Computational Intelligence Society
DOI
UT WoS
000524328700003
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11778,
  author = "Michal Bidlo and Michal Dobe\v{s}",
  title = "Evolutionary Development of Growing Generic Sorting Networks by Means of Rewriting Systems",
  pages = "232--244",
  journal = "IEEE Transactions on Evolutionary Computation",
  volume = 24,
  number = 2,
  year = 2020,
  ISSN = "1089-778X",
  doi = "10.1109/TEVC.2019.2918212",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11778"
}
Nahoru