Detail publikace

Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software

KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej, POLCEROVÁ Lenka, URBANOVÁ Petra a ČUTA Martin. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, roč. 11167. Granada: Springer Verlag, 2018, s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
Název česky
Morfometrický odhad pohlaví pánevní kosti pomocí software HIP 1.1
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Polcerová Lenka, Mgr. (MUNI)
Urbanová Petra, RNDr., Ph.D. (MUNI)
Čuta Martin, Mgr., Ph.D. (MUNI)
Abstrakt

Odhad biologického pohlaví z neznámého lidského skeletu je důležitým krokem ve forenzní a archeologické analýze kosterních nálezů. Tradičně je k provádění odhadu preferována pánevní kost, což je dáno obecným sexuálním dimorfismem jejího tvaru, který vyplývá z důležitých reprodukčních funkcí kosti u žen. Navzdory velkému pokroku v oblasti odhadu pohlaví pomocí moderních morfometrických přístupů nebyl dosud k dispozici žádný praktický software založený na analýze tvaru pánevní kosti. Vyvinuli jsme aplikaci HIP 1.1 (High-Sensitive Innominate Processing), což je druhá verze softwaru navrženého pro morfometrický odhad pohlaví neznámého skeletálního nálezu podle pánevní kosti. Program pracuje se standardizovanými 2D obrazy kosti z planárního skeneru a přiřazuje pohlaví každému případu skeletových pozůstatků metodami tradiční a geometrické morfometrie. Jednozměrné a vícerozměrné statistické výpočty a grafické výstupy jsou založeny na softwaru R distribuovaném pod licencí GNU (GPL) a jeho rozšiřujícími knihovnami od různých autorů.

Rok
2018
Strany
78-89
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 11167, č. 11, ISSN 0302-9743
Sborník
ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Konference
ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging, Granada, ES
ISBN
978-3-030-04746-7
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Granada, ES
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11805,
  author = "Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Lenka Polcerov\'{a} and Petra Urbanov\'{a} and Martin \v{C}uta",
  title = "Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software",
  pages = "78--89",
  booktitle = "ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 11167,
  number = 11,
  year = 2018,
  location = "Granada, ES",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-030-04746-7",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-030-04747-4\_8",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11805"
}
Nahoru