Detail publikace

MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis

BUITELAAR Paul, WOOD Ian, NEGI Sapna, ARCAN Mihael, MCCRAE John P., ABELE Andrejs, ROBIN Cécile, ANDRYUSHECHKIN Vladimir, ZIAD Housam, SAGHA Hesam, SCHMITT Maxmilian, SCHULLER Björn W., SÁNCHEZ-RADA J. Fernando, IGLESIAS Carlos A., NAVARRO Carlos, GIEFER Andreas, HEISE Nicolaus, MASUCCI Vincenzo, DANZA Francesco A., CATERINO Ciro, SMRŽ Pavel, HRADIŠ Michal, POVOLNÝ Filip, KLIMEŠ Marek, MATĚJKA Pavel a TUMMARELLO Giovanni. MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis. IEEE Transactions on Multimedia, roč. 20, č. 9, s. 2454-2465. ISSN 1520-9210. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8269329/?arnumber=8269329
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Buitelaar Paul (NUIG)
Wood Ian (NUIG)
Negi Sapna (NUIG)
Arcan Mihael (NUIG)
McCrae John P. (NUIG)
Abele Andrejs (NUIG)
Robin Cécile (NUIG)
Andryushechkin Vladimir (NUIG)
Ziad Housam (NUIG)
Sagha Hesam (UNIPAS)
Schmitt Maxmilian (UNIPAS)
Schuller Björn W. (UNIPAS)
Sánchez-Rada J. Fernando (UPM)
Iglesias Carlos A. (UPM)
Navarro Carlos (PDDG)
Giefer Andreas (DW)
Heise Nicolaus (DW)
Masucci Vincenzo (ESM)
Danza Francesco A. (ESM)
Caterino Ciro (ESM)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Povolný Filip, Ing. (Phonexia)
Klimeš Marek, Ing. (Phonexia)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (Phonexia)
Tummarello Giovanni (SIRSOL)
URL
Abstrakt

Článek se věnuje souboru nástrojů pro zpracování textu, audia a videa s cílem rozpoznání postojů a emocí, případně souvisejících charakteristik jako jsou věk či pohlaví. Diskutuje i použití nástrojů ve třech případových studií - v oblasti chytrých televizí, monitorování hovorů v telefonických zákaznických centrech a analýze renomé značek a výrobků.

Rok
2018
Strany
2454-2465
Časopis
IEEE Transactions on Multimedia, roč. 20, č. 9, ISSN 1520-9210
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
DOI
UT WoS
000442358200017
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11815,
  author = "Paul Buitelaar and Ian Wood and Sapna Negi and Mihael Arcan and P. John McCrae and Andrejs Abele and C\'{e}cile Robin and Vladimir Andryushechkin and Housam Ziad and Hesam Sagha and Maxmilian Schmitt and W. Bj{\"{o}}rn Schuller and Fernando J. S\'{a}nchez-Rada and A. Carlos Iglesias and Carlos Navarro and Andreas Giefer and Nicolaus Heise and Vincenzo Masucci and A. Francesco Danza and Ciro Caterino and Pavel Smr\v{z} and Michal Hradi\v{s} and Filip Povoln\'{y} and Marek Klime\v{s} and Pavel Mat\v{e}jka and Giovanni Tummarello",
  title = "MixedEmotions: An Open-Source Toolbox for Multimodal Emotion Analysis",
  pages = "2454--2465",
  journal = "IEEE Transactions on Multimedia",
  volume = 20,
  number = 9,
  year = 2018,
  ISSN = "1520-9210",
  doi = "10.1109/TMM.2018.2798287",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11815"
}
Nahoru