Detail publikace

The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems

AFZAL Wasif, BRUNELIERE Hugo, DI Ruscio Davide, SADOVYKH Andrey, MAZZINI Sylvia, CARIOU Eric, TRUSCAN Dragos, CABOT Jordi, GÓMEZ Abel, GORRONOGOITIA Jesús, POMANTE Luigi a SMRŽ Pavel. The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems. Microprocessors and Microsystems, roč. 61, č. 9, s. 86-95. ISSN 0141-9331.
Název česky
Projekt ECSEL MegaM@Rt2 - MegaModelování v době běhu - škálovatelný rámec založený na modelu pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu komplexních systémů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Afzal Wasif (MUS)
Bruneliere Hugo (IMTA)
Di Ruscio Davide (univaq)
Sadovykh Andrey (SOFTEAM)
Mazzini Sylvia (INTECS)
Cariou Eric (UPAU)
Truscan Dragos (ABO)
Cabot Jordi (ICREA)
Gómez Abel (UPAU)
Gorronogoitia Jesús (ATOS)
Pomante Luigi (univaq)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
Projekt MegaM@Rt vytvoří rámec zahrnující metody a nástroje pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu, které zásadním způsobem zvýší produktivitu, kvalitu a předpověditelnost výsledků velkých a komplexních systémů.
Rok
2018
Strany
86-95
Časopis
Microprocessors and Microsystems, roč. 61, č. 9, ISSN 0141-9331
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11817,
  author = "Wasif Afzal and Hugo Bruneliere and Davide Ruscio Di and Andrey Sadovykh and Sylvia Mazzini and Eric Cariou and Dragos Truscan and Jordi Cabot and Abel G\'{o}mez and Jes\'{u}s Gorronogoitia and Luigi Pomante and Pavel Smr\v{z}",
  title = "The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems",
  pages = "86--95",
  journal = "Microprocessors and Microsystems",
  volume = 61,
  number = 9,
  year = 2018,
  ISSN = "0141-9331",
  doi = "10.1016/j.micpro.2018.05.010",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11817"
}
Nahoru