Detail publikace

Memory Aware Packet Matching Architecture for High-Speed Networks

KEKELY Michal, KEKELY Lukáš a KOŘENEK Jan. Memory Aware Packet Matching Architecture for High-Speed Networks. In: Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital Systems Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, s. 1-9. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Název česky
Architektura klasifikace paketů pro vysoko-rychlostní sítě s ohledem na paměť
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Klasifikace paketů je důležitá operace pro velké množství různých síťových úloh - od přepínání nebo směrování až po monitorování a bezpečnost. Všeobecně musí být využity akcelerované architektury implementující klasifikaci aby se dosáhlo požadovaných propustností na vysoko-rychlostních sítích. Praktické architektury klasifikace pro FPGA musí být schopny klasifikovat víc než jeden paket v každém hodinovém cyklu. Toho může být dosaženo využitím více paralelních procesních bloků, což ale vede na replikaci logiky a zejména pak paměťových zdrojů. Proto navrhujeme novu paralelní hardwarovou architekturu pro exaktní klasifikaci několika paketů v jednom hodinovém cyklu založenou na hašování, která redukuje duplikaci paměti. Základní myšlenka využívá fakt, ze moderní FPGA mají stovky BlockRAM buněk, ke kterým může být přistupováno nezávisle. Naše výsledky ukazují, že navržený přístup využívá paměť efektivně a škáluje výjimečně dobře se zvýšenou kapacitou. Například navržená architektura je schopna dosáhnout propustnosti více než 2 Tb/s s efektivní kapacitou pro více než 40 000 pravidel pro IPv4 toky za cenu pouze 366 BlockRAM a kolem 57 000 LUT.

Rok
2018
Strany
1-9
Sborník
Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference
21st Euromicro Conference on Digital Systems Design, FIT ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6, CZ
ISBN
978-1-5386-7376-8
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Praha, CZ
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11819,
  author = "Michal Kekely and Luk\'{a}\v{s} Kekely and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "Memory Aware Packet Matching Architecture for High-Speed Networks",
  pages = "1--9",
  booktitle = "Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital Systems Design",
  year = 2018,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-7376-8",
  doi = "10.1109/DSD.2018.00017",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11819"
}
Nahoru