Detail publikace

Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution

VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution. In: Design, Automation and Test in Europe Conference. Florence: European Design and Automation Association, 2019, s. 96-101. ISBN 978-3-9819263-2-3.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V článku popisujeme aplikačně specifickou, daty řízenou a plně automatizovanou metodu pro funkcionální aproximaci číslicových obvodů. Je ukázáno, jak převést metriku výpočtu chyby definovanou na úrovni aplikace, na metriku pracující na úrovni aproximované komponenty. Taková metrika je potřebná pro rychlé prohledávání prostoru aproximovaných implementací komponent použitých v dané aplikaci. To je umožněno zavedením vážené střední chyby (WMED), která je využitelná pro řízení aproximačního procesu na bázi genetického programování.  WMED používá váhy, které jsou vypočteny dle distribuce dat na zvoleném místě aplikace, k určení důležitosti každého vstupního vektoru pro aproximační proces. Metoda je vyhodnocena pomocí syntetických obvodů a aplikačně specifických MAC jednotek optimalizovaných pro klasifikátory obrazů založených na neuronových sítích.

Rok
2019
Strany
96-101
Sborník
Design, Automation and Test in Europe Conference
Konference
Design, Automation and Test in Europe Conference, Florencie, IT
ISBN
978-3-9819263-2-3
Vydavatel
European Design and Automation Association
Místo
Florence, IT
DOI
UT WoS
000470666100017
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11821,
  author = "Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution",
  pages = "96--101",
  booktitle = "Design, Automation and Test in Europe Conference",
  year = 2019,
  location = "Florence, IT",
  publisher = "European Design and Automation Association",
  ISBN = "978-3-9819263-2-3",
  doi = "10.23919/DATE.2019.8714977",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11821"
}
Soubory
Nahoru