Detail publikace

Are we meeting a deadline? classification goal achievement in time in the presence of imbalanced data

HLOSTA Martin, ZDRÁHAL Zdeněk a ZENDULKA Jaroslav. Are we meeting a deadline? classification goal achievement in time in the presence of imbalanced data. Knowledge-Based Systems, roč. 2018, č. 160, s. 278-295. ISSN 0950-7051. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705118303496
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Hlosta Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zdráhal Zdeněk (OPEN)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá problémem konečného souboru entit, u kterých je požadováno dosažení cíle v předem stanoveném termínu. Například skupina studentů má předložit úlohu do specifikovaného data. Chceme predikovat, které entity v termínu cíl splní. Prediktivní modely jsou vytvořeny pouze na základě údajů z této populace. Predikce jsou prováděny v různých okamžicích s přihlédnutím k aktualizovaným údajům o entitách. Prvním příspěvkem článku je formální popis problému. Důležitou vlastnosyí navrhované metody tvorby modelu je využití vlastností entit, které již cíle dosáhly. Takový přístup nazýváme "Self-Learning". Vzhledem k tomu, že obvykle jen několik entit dosáhlo cíle na začátku a jejich počet postupně narůstá, problém z podstaty nevyvážený. Abychom zmírnili dopad nevyváženosti, zlepšili jsme metodu Self-Learning řešením ztráty informace a několika technikami vzorkování. Původní metoda Self-Learning a její modifikace byly vyhodnoceny v případové studii pro predikci odevzdání prvních úloh ve vysokoškolských kurzech distančního vzdělávání. Výsledky ukazují, že navrhovaná vylepšení překonávají dva specifikované bázové modely a původní metodu Self-Learning a také to, že nejlepších výsledků při řešení problému nevyváženosti bylo dosaženo použitím technik vycházejících z dané aplikační domény. Použitím Wilcoxonova testu jsme také prokázali, že tato zlepšení jsou statisticky významná.

Rok
2018
Strany
278-295
Časopis
Knowledge-Based Systems, roč. 2018, č. 160, ISSN 0950-7051
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000446283900022
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11826,
  author = "Martin Hlosta and Zden\v{e}k Zdr\'{a}hal and Jaroslav Zendulka",
  title = "Are we meeting a deadline? classification goal achievement in time in the presence of imbalanced data",
  pages = "278--295",
  journal = "Knowledge-Based Systems",
  volume = 2018,
  number = 160,
  year = 2018,
  ISSN = "0950-7051",
  doi = "10.1016/j.knosys.2018.07.021",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11826"
}
Nahoru