Detail publikace

Application of Object-Based Metrics for Recognition of Well-Designed Dashboards

HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Application of Object-Based Metrics for Recognition of Well-Designed Dashboards. International Journal of Human-Computer Interaction, roč. 35, č. 13, s. 1203-1215. ISSN 1044-7318.
Název česky
Aplikace metrik analyzujících objekty uživatelských rozhraní pro výběr dobře navržených vzorků nástroje dashboard
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (VCIT FIT VUT)
Abstrakt

Měření vlastností vizuálně dominantních objektů zobrazených na obrazovce se zdá být slibný způsob pro hodnocení kvality uživatelských rozhraní. Musíme ovšem brát v potaz problém týkající se nejednoznačnosti rozpoznávání objeků způsobený subjektivním vnímáním objektů uživateli. Cílem tohoto výzkumu je analyzovat možnost využití vybraných metrik hodnotících vlastnosti objektů zobrazených na obrazovce pro hodnocení kvality návrhu nástroje dashboard a výběr dobře navržených vzorků. Důraz je kladen na subjektivní rozpoznávání objektů uživateli. Článek nejprve prezentuje model pro hodnocení a klasifkaci metrik v kontextu jejich schopnosti objektivně vybírat dobře navržené vzorky nástroje dashboard. Navržený model je dále využit pro hodnocení 13 existujících metrik, které počítají z vlastností objetků zobrazených na obrazovce estetičnost uživatelského rozhraní. Dále pak prezentujeme nový způsob vylepšení schopnosti metrik objektivně vybírat dobře navržené vzorky nástroje dashboard. Náš přístup je založen na kombinaci principu metrik hodnotících vlastnosti objektů s principem metrik analyzujících distribuci barev na obrazovce na úrovni pixelů. Použítí tohoto přístupu demonstrujeme na vylepšení metriky pro hodnocení optického vyvážení objektů na obrazovce (Balance).

Rok
2018
Strany
1203-1215
Časopis
International Journal of Human-Computer Interaction, roč. 35, č. 13, ISSN 1044-7318
Vydavatel
Taylor & Francis Informa plc
DOI
UT WoS
000472742500007
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11827,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Hynek and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka",
  title = "Application of Object-Based Metrics for Recognition of Well-Designed Dashboards",
  pages = "1203--1215",
  journal = "International Journal of Human-Computer Interaction",
  volume = 35,
  number = 13,
  year = 2018,
  ISSN = "1044-7318",
  doi = "10.1080/10447318.2018.1518004",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11827"
}
Nahoru