Detail publikace

Immersive Trip Reports

BREJCHA Jan, LUKÁČ Michal, CHEN Zhili, DIVERDI Stephen a ČADÍK Martin. Immersive Trip Reports. In: Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium. Berlín: Association for Computing Machinery, 2018, s. 389-401. ISBN 978-1-4503-5948-1.
Název česky
Prezentace fotografií, které uživatele pohltí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Brejcha Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Lukáč Michal (Adobe)
Chen Zhili (Adobe)
DiVerdi Stephen (Adobe)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Již od doby, kdy byla vynalezena spotřebitelská fotografie, turisté pořizují fotografické snímky, aby se s nimi mohli později pochlubit. Fotografie bývají používány jako vzpomínka, i jako nástroj pro prezentaci míst, které plánujeme navštívit. Klasická prezentace v podobě série promítaných fotografií však neposkytuje dostatečný prostorový vjem pro zachování pocitu přítomnosti v překrásné přírodní scenérii. Pro překonání tohoto problému navrhujeme novou metodu pro prezentaci fotografií. Fotografie jsou automaticky zpracovány a vloženy do virtuálního modelu terénu. Na základě této geografické registrace s terénním modelem vytváříme prezentace, které mohou být zhlédnuty pasivně ve formě videa, nebo interaktivně ve virtuální realitě. Naše experimentální vyhodnocení ukazuje, že tento nový prezentační mód je zábavný, a zároveň uživateli poskytuje prostorový vjem prezentované scény.

Anotace

Představujeme novou metodu pro automatické vytváření prezentací z fotografií pořízených během výletů do přírody. Cílem této metody je automaticky vytvořit tzv. průlet" skrz virtuální terén, do kterého jsou zasazeny fotografie tak, aby lícovaly s terénem. Během průletu" uživatel sleduje cestu skrz virtuální terén, která přibližně odpovídá cestě, kudy šel autor fotografií během svého výletu. V průběhu průletu" se kamera zastaví na jednotlivých fotografiích, a uživatel si danou fotografii může prohlédnout v širším kontextu virtuální krajiny, která na původních fotografiích chybí. Navrhnuli jsme dva módy této nové prezentační metody: (I) pasivní mód, kdy je průlet skrz krajinu s fotografiemi uložen do videa; (II) interaktivní mód, ve kterém uživatel sleduje a ovládá průlet" skrz krajinu ve virtuální realitě. 

Naše metoda může být využita místo běžného sekvenčního prohlížení fotografií. Díky virtuálnímu terénu naše metoda rozšiřuje prezentaci o prostorový kontext - uživatel se může rozhlédnout a vidět i části scény, které ve fotografiích nejsou zachyceny. Na základě našich experimentů jsme zjistili, že naše metoda je zábavnější, než tradiční sekvenční metody prezentace fotografií a navíc pomáhá uživateli lépe pochopit jak vypadá oblast, odkud fotografie pocházejí. 

Tento výzkum byl proveden ve spolupráci s Adobe Research. Na základě tohoto výzkumu byla také podána patentová přihláška k patentovému úřadu USA, kterou podalo Adobe Inc.   společně s VUT FIT. Tato publikace byla prezentována na mezinárodní konferenci UIST 2018 v Berlíně. Oficiální publikace je dostupná v digitální knihovně ACM: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3242653. Více informací, doprovodné materiály a video shrnující naši metodu jsou dostupné na webové stránce projektu: http://cphoto.fit.vutbr.cz/immersive-trip-reports/.

Rok
2018
Strany
389-401
Sborník
Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium
Konference
31st ACM User Interface Software and Technology Symposium, Berlin, DE
ISBN
978-1-4503-5948-1
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Berlín, DE
DOI
UT WoS
000494260500034
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11830,
  author = "Jan Brejcha and Michal Luk\'{a}\v{c} and Zhili Chen and Stephen DiVerdi and Martin \v{C}ad\'{i}k",
  title = "Immersive Trip Reports",
  pages = "389--401",
  booktitle = "Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium",
  year = 2018,
  location = "Berl\'{i}n, DE",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-5948-1",
  doi = "10.1145/3242587.3242653",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11830"
}
Nahoru