Detail publikace

Efficient Implementation of Bi-functional Components - Case Study

NEVORAL Jan a RŮŽIČKA Richard. Efficient Implementation of Bi-functional Components - Case Study. In: 2018 New Generation of CAS (NGCAS). Valletta: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 25-28. ISBN 978-1-5386-7680-6.
Název česky
Efektivní implementace dvoufunkčních RTL komponent - Case study
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Multifunkční elektronika, dvoufunkční RTL komponenta, dvoufunkční hradlo, úplná sčítačka/odčítačka, poloviční sčítačka/odčítačka, inkrementace/dekrementace.

Abstrakt

Vznik velkého množství optimálních implementací dvoufunkčních hradel umožňuje efektivně implementovat komponenty na vyšší úrovni abstrakce. Ve třídách aplikací, které předpokládají typicky návrh na úrovni RT, mohou tyto komponenty obejít problémy spojené se syntézou multifunkčních obvodů na úrovni hradel. Zatímco syntéza na úrovni hradel je obtížná, na úrovni RT je zkušený návrhář schopný navrhnout mnohem složitější obvody svépomocí. Pokud bude dostupná sada efektivních RTL komponent, lze očekávat efektivní také výsledný obvod.
V tomto příspěvku je tento předpoklad demonstrován na návrhu dvoufunkčního obvodu sčítačka/odčítačka. Na úrovni hradel je vytvořen a zoptimalizován obvod realizující jednobitovou úplnou sčítačku/odčítačku. Ten je následně využit při návrhu vícebitové sčítačky/odčítačky, která byla úspěšně simulována na úrovni tranzisorů s MOSFET implementacemi dvounkčních hradel. Kromě sčítačky/odčítačky je v příspěvku ukázána také RTL komponenta realizující inkrementaci/dekrementaci.

Rok
2018
Strany
25-28
Sborník
2018 New Generation of CAS (NGCAS)
Konference
2nd New Generation of Circuits & Systems Conference, University of Malta Valletta Campus, St Paul Street, Valletta, MT
ISBN
978-1-5386-7680-6
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
Místo
Valletta, MT
DOI
UT WoS
000461061000007
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11831,
  author = "Jan Nevoral and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "Efficient Implementation of Bi-functional Components - Case Study",
  pages = "25--28",
  booktitle = "2018 New Generation of CAS (NGCAS)",
  year = 2018,
  location = "Valletta, MT",
  publisher = "IEEE Circuits and Systems Society",
  ISBN = "978-1-5386-7680-6",
  doi = "10.1109/NGCAS.2018.8572235",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11831"
}
Nahoru