Detail publikace

Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors

SILNOVA Anna, BRUMMER Niko, GARCÍA-ROMERO Daniel, SNYDER David a BURGET Lukáš. Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 72-76. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2128.html
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Brummer Niko (OMILIA)
García-Romero Daniel (JHU)
Snyder David (JHU)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o rychlém variačním Bayes pro PLDA model s těžkým chvostem aplikovaný na i-vektory a x-vektory

Rok
2018
Strany
72-76
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
19TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION (INTERSPEECH 2018), Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900015
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11837,
  author = "Anna Silnova and Niko Brummer and Daniel Garc\'{i}a-Romero and David Snyder and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors",
  pages = "72--76",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-2128",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11837"
}
Nahoru