Detail publikace

Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors

SILNOVA Anna, BRUMMER Johan Nikolaas Langenhoven, GARCÍA-ROMERO Daniel, SNYDER David a BURGET Lukáš. Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 72-76. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2128.html
Název česky
Rychlý variační Bayes pro PLDA model s těžkým chvostem aplikovaný na i-vektory a x-vektory
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Brummer Johan Nikolaas Langenhoven, Dr. (Phonexia)
García-Romero Daniel (JHU)
Snyder David (JHU)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o rychlém variačním Bayes pro PLDA model s těžkým chvostem aplikovaný na i-vektory a x-vektory

Rok
2018
Strany
72-76
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
Interspeech Conference, Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900015
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11837,
  author = "Anna Silnova and Langenhoven Nikolaas Johan Brummer and Daniel Garc\'{i}a-Romero and David Snyder and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors",
  pages = "72--76",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-2128",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11837"
}
Nahoru