Detail publikace

BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018

DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav a MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2798-2802. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1749.html
Název česky
VUT systém pro DIHARD Speech Diarization Challenge 2018
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento příspěvek představuje přístup vyvinutý týmem VUT pro první výzvu DIHARD pro diarizaci řeči, který je založen na našem Bayesian Hidden Markov Modelu s "eigenvoice priors" systémem. Kromě popisu přístupu poskytujeme krátkou analýzu různých technik a metod zpracování dat testovaných na vývojové sadě. Také představíme jednoduchý pokus o detekci překrývající se řeči, který jsme použili pro dosažení čistších modelů mluvčích a opětovné přiřazení překrývající se řeči více mluvčích. Nakonec představíme výsledky získané z hodnotící sady a diskutujeme o zjištěních, která jsme učinili během vývojové fáze, a to pomocí zpětné vazby DIHARD leaderboard.

Rok
2018
Strany
2798-2802
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
Interspeech Conference, Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900585
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11839,
  author = "Mireia S\'{a}nchez Diez and Nicol\'{a}s Federico Landini and Luk\'{a}\v{s} Burget and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Kate\v{r}ina \v{Z}mol\'{i}kov\'{a} and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Karel Vesel\'{y} and Ond\v{r}ej Glembek and Old\v{r}ich Plchot and Ladislav Mo\v{s}ner and Pavel Mat\v{e}jka",
  title = "BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018",
  pages = "2798--2802",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-1749",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11839"
}
Nahoru