Detail publikace

BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018

DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav a MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2798-2802. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1749.html
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek pojednává o VUT systému pro DIHARD Speech Diarization Challenge 2018, který je založený na Bayesian Hidden Markov Modelu with eigenvoice priors system.

Rok
2018
Strany
2798-2802
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
19TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION (INTERSPEECH 2018), Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900585
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11839,
  author = "Mireia S\'{a}nchez Diez and Nicol\'{a}s Federico Landini and Luk\'{a}\v{s} Burget and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Kate\v{r}ina \v{Z}mol\'{i}kov\'{a} and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Karel Vesel\'{y} and Ond\v{r}ej Glembek and Old\v{r}ich Plchot and Ladislav Mo\v{s}ner and Pavel Mat\v{e}jka",
  title = "BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018",
  pages = "2798--2802",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-1749",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11839"
}
Nahoru