Detail publikace

Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition

MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 1334-1338. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2306.html
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek pojednává o dereverberaci a směrování paprsku v robustním rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů.

Rok
2018
Strany
1334-1338
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
19TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION (INTERSPEECH 2018), Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900279
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11843,
  author = "Ladislav Mo\v{s}ner and Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition",
  pages = "1334--1338",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-2306",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11843"
}
Nahoru