Detail publikace

Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition

MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 1334-1338. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2306.html
Název česky
Dereverberace a směrování paprsku v robustním rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Článek pojednává o dereverberaci a směrování paprsku v robustním rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů.
Rok
2018
Strany
1334-1338
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
Interspeech 2018, Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11843,
  author = "Ladislav Mo\v{s}ner and Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Dereverberation and Beamforming in Robust Far-Field Speaker Recognition",
  pages = "1334--1338",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-2306",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11843"
}
Nahoru