Detail publikace

Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition

VESELÝ Karel, PERALES Carlos Segura, SZŐKE Igor, LUQUE Jordi a ČERNOCKÝ Jan. Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2883-2887. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2361.html
Název česky
Trénování akustického modelu lucemburštiny pro automatické rozpoznávání řeči s omezenými zdroji s lehkou supervizí vs. bez supervize
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Perales Carlos Segura (Telefónica)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Luque Jordi (Telefónica)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o trénování akustického modelu lucemburštiny pro automatické rozpoznávání řeči s omezenými zdroji s lehkou supervizí vs. bez supervize.

Rok
2018
Strany
2883-2887
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
Interspeech Conference, Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
UT WoS
000465363900602
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11844,
  author = "Karel Vesel\'{y} and Segura Carlos Perales and Igor Sz\H{o}ke and Jordi Luque and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition",
  pages = "2883--2887",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-2361",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11844"
}
Nahoru