Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Geometric Alignment by Deep Learning for Recognition of Challenging License Plates

ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Geometric Alignment by Deep Learning for Recognition of Challenging License Plates. In: 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). Lahaina, Maui: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2018, s. 3524-3529. ISBN 978-1-72810-321-1. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8569259
Název česky
Rozpoznání obtížných registračních značek pomocí geometrické zarovnání hlubokým učením
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt
V tomto článku zkoumáme problém rozpoznání registračních značky vozidel v přirozeném prostředí (ve smyslu zachycení dat v neomezených podmínkách, pořízených z libovolných pohledů a vzdálenosti). Navrhujeme metodu automatického rozpoznání registračních značek v přirozeném prostředí na základě geometrického zarovnání (rektifikace) registračních značek. Zarovnání provádí konvoluční neuronová síť, která odhaduje kontrolní body pro opravu obrázku a je aplikováno jako krok předcházející rozpoznání značky holistickým způsobem. Krok rekfitikace je formulován tak, že celý proces zarovnání a rozpoznávání může být sestaven do jednoho výpočetního grafu stávajících frameworků pro neuronové sítě jako je Tensorflow. Experimenty ukazují, že použití zarovnávače značně pomáhá rozpoznávání: chyba klesla z 9,6% na 2,1% na reálných snímcích registračních značek. Pokusy také ukazují, že řešení je rychlé - 
je schopné pracovat v reálném čase i na vestavěných systémech a
platformách s nízkým výkonem (Jetson TX2). 
Shromáždili jsme a přichystali datovou sadu poznávacích značek nazvanou CamCar6k, obsahující 6 064 snímků s anotovanými rohovými body a přepisy textů registračních značek. Tento dataset je veřejně dostupný.
Rok
2018
Strany
3524-3529
Sborník
2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
Konference
21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Maui, Hawaii, US
ISBN
978-1-72810-321-1
Vydavatel
IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Místo
Lahaina, Maui, US
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11845,
  author = "Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Jakub Sochor and Roman Jur\'{a}nek and Adam Herout",
  title = "Geometric Alignment by Deep Learning for Recognition of Challenging License Plates",
  pages = "3524--3529",
  booktitle = "2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)",
  year = 2018,
  location = "Lahaina, Maui, US",
  publisher = "IEEE Intelligent Transportation Systems Society",
  ISBN = "978-1-72810-321-1",
  doi = "10.1109/ITSC.2018.8569259",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11845"
}
Nahoru