Detail publikace

Family Coat of Arms and Armorial Achievement Classification

ŠŮSTEK Martin, VÍDEŇSKÝ František, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V.. Family Coat of Arms and Armorial Achievement Classification. In: Intelligent Systems Design and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 941, roč. 2019. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2019, s. 650-658. ISSN 2194-5357.
Název česky
Klasifikace rodových a úplných erbů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
erb, klasifikace obrazu, konvoluční neuronová síť, umělá inteligence, strojové učení
Abstrakt
Tento článek se zabývá klasifikací rodových a úplných erbů. Je velmi složité získat datovou sadu, protože dle našich informací neexistuje žádná veřejně dostupná datová sada obsahující erby. Z toho důvodu jsme rozšířili náši sadu pomocí techniky Neural Style Transfer a jednoduchých transformací.  Diskutujeme výsledky konvolučních neurnových sítí, které byly trénované od začátku nebo byly předtrénovány na Imagenet  datasetu. Popisujeme také úpravy architektur těchto sítí. Nejlepších výsledků jsme dosáhli pomocí VGG architektury. Ukazujeme přesnost během trénování, per-class přesnost a také normalizovanou matici záměn pro VGG16 architekturu. Dosáhli jsme top-1 přestnost kolem 60% a top-5 přestnost 80%. Podle našeho nejlepšícho vědomí, toto je první práce, která se zabívá klasifikací erbů, proto nemůžeme porovnat naše výsledky s ostaními.
Rok
2019
Strany
650-658
Časopis
Advances in Intelligent Systems and Computing, roč. 2019, č. 2, ISSN 2194-5357
Sborník
Intelligent Systems Design and Applications
Řada
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 941
Konference
18th International Conference on Intelligent Systems Designs and Applications, Vellore, IN
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Los Alamitos, US
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11848,
  author = "Martin \v{S}\r{u}stek and Franti\v{s}ek V\'{i}de\v{n}sk\'{y} and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and V. Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il",
  title = "Family Coat of Arms and Armorial Achievement Classification",
  pages = "650--658",
  booktitle = "Intelligent Systems Design and Applications",
  series = "Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 941",
  journal = "Advances in Intelligent Systems and Computing",
  volume = 2019,
  number = 2,
  year = 2019,
  location = "Los Alamitos, US",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISSN = "2194-5357",
  doi = "10.1007/978-3-030-16660-1\_56",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11848"
}
Nahoru