Detail publikace

Vehicle Fine-grained Recognition Based on Convolutional Neural Networks for Real-world Applications

ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub a MAKAROV Aleksej. Vehicle Fine-grained Recognition Based on Convolutional Neural Networks for Real-world Applications. In: 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL). Belgrade: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 1-5. ISBN 978-1-5386-6974-7.
Název česky
Rozpoznání modelů vozidel založené na neuronových sítí pro aplikaci v reálných podmínkách
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Makarov Aleksej (Vlatacom d.o.o.)
Abstrakt
V této publikaci jsou zkoumány možnosti implementace rozpoznávání modelů a barev vozidel pro aplikaci v reálných podmínkách. Navrhujeme zde změny předchozích publikovaných metod s ohledem na možnosti úsporných výpočetních zařízení jako Nvidia Jetson. Experimentální vyhodnocení ukazuje že úspěšnost klasifikace sítě MobileNet je nepatrně menší v porovnání s ResNet-50 (pokles z 89,55% na 86,13%) zatímco inference je 2,4x rychlejší na platformě Nvidia Jetson.
Rok
2018
Strany
1-5
Sborník
2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
Konference
2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), SAVA Center Milentija Popovića 9 11070, Belgrade, Serbia, RS
ISBN
978-1-5386-6974-7
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Belgrade, RS
DOI
UT WoS
000457745100031
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11851,
  author = "Jakub \v{S}pa\v{n}hel and Jakub Sochor and Aleksej Makarov",
  title = "Vehicle Fine-grained Recognition Based on Convolutional Neural Networks for Real-world Applications",
  pages = "1--5",
  booktitle = "2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)",
  year = 2018,
  location = "Belgrade, RS",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-5386-6974-7",
  doi = "10.1109/NEUREL.2018.8587012",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11851"
}
Nahoru