Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components

MRÁZEK Vojtěch, HANIF Muhammad A., VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a SHAFIQUE Muhammad. autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components. In: The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19). Las Vegas: Association for Computing Machinery, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-6725-7. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1902.10807
Název česky
autoAx: Automatická metodologie pro vytváření obvodů s využitím knihoven aproximačních komponent
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hanif Muhammad A. (TUV)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Shafique Muhammad (TU-Wien)
URL
Abstrakt
Zavedením aproximací můžeme získat energeticky efektivní výpočetní systémy, jako jsou například různé akcelerátory. V literatuře je navržena celá řada knihoven obsahující základní aproximační obvody, které je možné využít v konstrukci těchto hardwarových akcelerátorů. Vzhledem k tomu, že tyto knihovny obsahují desítky až tisíce implementací každé aritmetické operace, je nemožné najít optimální kombinaci těchto obvodů i pro malé aplikace skládajících se jen z několika operací. Otázkou tedy je, jak efektivně kombinovat obvody z těchto knihoven ke konstrukci komplexních akcelerátorů. Tento článek navrhuje novou metodologii pro hledání, výběr a kombinaci obvodů v knihovnách. Aby bylo prohledávání prostoru co nejrychlejší, metodologie využívá techniky strojového učení provytváření výpočetní modely odhadující celkovou kvalitu a cenu bez toho, že by bylo nutné provádět syntézu a simulaci na úrovni akcelerátoru.  S využitím navržené metodologie jsme vytvořili stovky aproximačních akcelerátorů, které vykazují relevantní poměr mezi kvalitou výstupu a cenou implementace. Navíc při návrhu složitějšího Gaussova filtru, který využívá 17 aritmetických operací, náš přístup umožnil během pár hodin vybrat 10^3 kvalitních řešení z celkového počtu 10^23 možných kombinací, přestože by plné prohledávání zabralo 4 měsíce i na velmi výkonném procesoru.
Rok
2019
Strany
1-6
Sborník
The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)
Konference
Design Automation Conference, Las Vegas, US
ISBN
978-1-4503-6725-7
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Las Vegas, US
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11862,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and A. Muhammad Hanif and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Muhammad Shafique",
  title = "autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components",
  pages = "1--6",
  booktitle = "The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)",
  year = 2019,
  location = "Las Vegas, US",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-6725-7",
  doi = "10.1145/3316781.3317781",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11862"
}
Nahoru