Detail publikace

autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components

MRÁZEK Vojtěch, HANIF Muhammad A., VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a SHAFIQUE Muhammad. autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components. In: The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19). Las Vegas: Association for Computing Machinery, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-6725-7. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1902.10807
Název česky
autoAx: Automatická metodologie pro vytváření obvodů s využitím knihoven aproximačních komponent
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hanif Muhammad A. (TU-Wien)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Shafique Muhammad (TU-Wien)
URL
Abstrakt
Zavedením aproximací můžeme získat energeticky efektivní výpočetní systémy, jako jsou například různé akcelerátory. V literatuře je navržena celá řada knihoven obsahující základní aproximační obvody, které je možné využít v konstrukci těchto hardwarových akcelerátorů. Vzhledem k tomu, že tyto knihovny obsahují desítky až tisíce implementací každé aritmetické operace, je nemožné najít optimální kombinaci těchto obvodů i pro malé aplikace skládajících se jen z několika operací. Otázkou tedy je, jak efektivně kombinovat obvody z těchto knihoven ke konstrukci komplexních akcelerátorů. Tento článek navrhuje novou metodologii pro hledání, výběr a kombinaci obvodů v knihovnách. Aby bylo prohledávání prostoru co nejrychlejší, metodologie využívá techniky strojového učení provytváření výpočetní modely odhadující celkovou kvalitu a cenu bez toho, že by bylo nutné provádět syntézu a simulaci na úrovni akcelerátoru.  S využitím navržené metodologie jsme vytvořili stovky aproximačních akcelerátorů, které vykazují relevantní poměr mezi kvalitou výstupu a cenou implementace. Navíc při návrhu složitějšího Gaussova filtru, který využívá 17 aritmetických operací, náš přístup umožnil během pár hodin vybrat 10^3 kvalitních řešení z celkového počtu 10^23 možných kombinací, přestože by plné prohledávání zabralo 4 měsíce i na velmi výkonném procesoru.
Rok
2019
Strany
1-6
Sborník
The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)
Konference
Design Automation Conference 2019, Las Vegas, US
ISBN
978-1-4503-6725-7
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Las Vegas, US
DOI
UT WoS
000482058200123
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11862,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and A. Muhammad Hanif and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Muhammad Shafique",
  title = "autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components",
  pages = "1--6",
  booktitle = "The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)",
  year = 2019,
  location = "Las Vegas, US",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-6725-7",
  doi = "10.1145/3316781.3317781",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11862"
}
Soubory
Nahoru