Detail publikace

Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In: 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019, s. 97-100. ISBN 978-1-7281-1756-0.
Název česky
Rozšířená analýza a zlepšení spolehlivosti řídicí jednotky robota založené na FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Analýza spolehlivosti, TMR, FPGA, Odolnost proti poruchám, Řadič robota, Rekonfigurace.

Abstrakt

Spolehlivost číslicových systémů je velmi důležitá zejména v případě elektronických systémů pracujících v prostředí se zvýšeným výskytem poruch. Letecké a vesmírné aplikace mohou posloužit jako příklad. Jednou z technik pro omezení vlivu poruch je technika zvaná odolnost proti poruchám. V tomto článku se zabýváme vyhodnocováním a testováním míry odolnosti proti poruchám u elektro-mechanických systémů založených na FPGA.  V našem případě je použit robot pro hledání cesty v bludišti jako experimentální systém. Je zde představena kombinace experimentálního vyhodnocení míry spolehlivosti doplněná teoretickým výpočtem.  V tomto článku je teoretický výpočet porovnán s experimentálními výsledky pro různé strategie injekce poruch. Experimenty jsou prováděny na řídicí jednotce robota popsané ve VHDL a také na řídicí jednotce robota realizované pomocí procesoru, a to jak bez zabezpečení a následně s využitím ztrojení celé řídicí jednotky. Tento přístup slouží jako nástroj pro rychlé vyhodnocení odolnosti proti poruchám v průběhu vývoje systémů odolných proti poruchám.

Rok
2019
Strany
97-100
Sborník
20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)
Konference
IEEE Latin American Test Symposium, Hotel Fundador, Santiago de Chile, CL
ISBN
978-1-7281-1756-0
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Santiago, CL
DOI
UT WoS
000469850000004
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11863,
  author = "Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Jakub Lojda and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller",
  pages = "97--100",
  booktitle = "20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)",
  year = 2019,
  location = "Santiago, CL",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-7281-1756-0",
  doi = "10.1109/LATW.2019.8704554",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11863"
}
Nahoru