Detail publikace

Closure, interior and neighbourhood in a category

HOLGATE David a ŠLAPAL Josef. Closure, interior and neighbourhood in a category. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, roč. 47, č. 6, s. 1512-1520. ISSN 1303-5010. Dostupné z: http://dergipark.gov.tr/hujms/issue/41011/494828
Název česky
Uzávěr, vnitřek a okolí v kategorii
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Holgate David, prof. (UWC)
Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (VCIT FIT VUT)
URL
Klíčová slova
Kategoriální uzávěrový operátor, operátor vnitřku, operátor okolí.
Abstrakt
Přirozená korespondence v topologii mezi uzávěrem, vnitřkem a okolím neplatí v abstraktních kategoriích kde podobjektové svazy nemusejí být  Booleovými algebrami. Analyzujeme tři kanonické korespondence mezi uzávěrem, vnitřkem a operátorem okolí v kategorii s podobjektovou strukturou. Zatímco tyto korespondence koincidují v obecné topologii,  naše analýza odhaluje odlišnosti, které určují rozdílné přístupy v literatuře.  
Rok
2018
Strany
1512-1520
Časopis
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, roč. 47, č. 6, ISSN 1303-5010
Vydavatel
Faculty of Sciences, Hacettepe University
DOI
UT WoS
000464876200010
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11894,
  author = "David Holgate and Josef \v{S}lapal",
  title = "Closure, interior and neighbourhood in a category",
  pages = "1512--1520",
  journal = "Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics",
  volume = 47,
  number = 6,
  year = 2018,
  ISSN = "1303-5010",
  doi = "10.15672/HJMS.2018.628",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11894"
}
Nahoru