Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION

ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia, GLEMBEK Ondřej, KENNY Patrick, KLČO Michal, LANDINI Federico Nicolás, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MONTEIRO Joao, MOŠNER Ladislav, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, PROFANT Ján, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos a ZEINALI Hossein. ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION. In: Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop. Athens: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2018, s. 1-10. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/alam_NIST%20SRE%20workshop2018__ABC_System_Description.pdf
Název česky
Popis ABC Systému pro NIST SRE 2018
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Alam Jahangir (CRIM)
Bhattacharya Gautam (CRIM)
Brummer Niko (NUANCE)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kenny Patrick (CRIM)
Klčo Michal, Ing. (Phonexia)
Landini Federico Nicolás (UPGM FIT VUT)
Lozano Díez Alicia (UAM)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Monteiro Joao (CRIM)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Profant Ján (Phonexia)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Slavíček Josef (Phonexia)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Rok
2018
Strany
1-10
Sborník
Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop
Konference
NIST Speaker Recognition Workshop 2018, 28-34 Athanasiou Diakou Str. - Athens City Center, GR
Vydavatel
United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology
Místo
Athens, GR
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11897,
   author = "Jahangir Alam and Gautam Bhattacharya and Niko Brummer and Luk\'{a}\v{s} Burget and Mireia S\'{a}nchez Diez and Ond\v{r}ej Glembek and Patrick Kenny and Michal Kl\v{c}o and Nicol\'{a}s Federico Landini and Alicia D\'{i}ez Lozano and Pavel Mat\v{e}jka and Joao Monteiro and Ladislav Mo\v{s}ner and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Old\v{r}ich Plchot and J\'{a}n Profant and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Josef Slav\'{i}\v{c}ek and Themos Stafylakis and Hossein Zeinali",
   title = "ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION",
   pages = "1--10",
   booktitle = "Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop",
   year = 2018,
   location = "Athens, GR",
   publisher = "National Institute of Standards and Technology",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11897"
}
Nahoru