Detail publikace

Evolution of Cellular Automata Development Using Various Representations

BIDLO Michal. Evolution of Cellular Automata Development Using Various Representations. In: GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. Praha: Association for Computing Machinery, 2019, s. 107-108. ISBN 978-1-4503-6748-6. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3321881
Název česky
Evoluce vývinu celulárních automatů využívající různé reprezentace
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

celulární automat, přechodová funkce, vývin, evoluční algoritmus

Abstrakt

V článku je představen souhrn srovnávací studie evoluce celulárních automatů pomocí různých reprezentací přechodové funkce. Konkrétně je zkoumána konvenční tabulková reprezentace a dále pokročilá reprezentace založená na podmínkových pravidlech. Jako případová studie je zvolen vývoj vzoru francouzské vlajky z jediné aktivní buňky. Výsledky ukazují některé pozoruhodné rozdíly v chování celulárních automatů, které jsou zřejmě závislé na použité reprezentaci. Jde konkrétně o vytvoření cílového vzoru z chaotického stavu automatu nebo spíše systematičtější konstrukce z počáteční buňky, o stabilitu vyvinutého vzoru a omezení schopnosti jeho dosažení pouze na celulární pole pevné velikosti. Možnost srovnání těchto výsledků byla umožněna použitím nové varianty modifikovaného genetického algoritmu, která umožnila úspěšné řešení daného problému pro obě uvedené reprezentace přechodových funkcí.

Rok
2019
Strany
107-108
Sborník
GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
Konference
Genetic and Evolutionary Computations Conference 2019, Praha, CZ
ISBN
978-1-4503-6748-6
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Praha, CZ
DOI
UT WoS
000538328100054
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11902,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Evolution of Cellular Automata Development Using Various Representations",
  pages = "107--108",
  booktitle = "GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion",
  year = 2019,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-6748-6",
  doi = "10.1145/3319619.3321881",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11902"
}
Nahoru