Detail publikace

Generation and analysis of face data

GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Generation and analysis of face data. Brno, 2019.
Název česky
Generování a analýza dat obličeje
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Tato zpráva přináší popis generování dat anotované tváře se zaměřením na to, jak získat 3D model obrazu obličeje a jaké kroky jsou potřebné k vytvoření požadovaného obrazu 2D obličeje. Výsledkem je pracovní generátor, který bude použit pro vytváření vstupních dat pro detekci a rozpoznávání obličeje. Jsou popsány první kroky analýzy obličejových dat. Předpokládaným vstupem pro tuto analýzu je obrazový stream. Pro smysluplný výsledek musí být osoba na videu detekována a sledována. Několik možností je prozkoumáno a nejlepší jsou vybrány pro následující práci.
Rok
2019
Strany
1-13
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11910,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Goldmann and Ond\v{r}ej Kanich and Martin Drahansk\'{y}",
   title = "Generation and analysis of face data",
   pages = "1--13",
   year = 2019,
   location = "Brno, CZ",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11910"
}
Soubory
Nahoru