Detail publikace

Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions

HUSA Jakub. Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions. In: Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 228-244. ISBN 978-3-030-14811-9.
Název česky
Srovnání metod Genetického programování na při návrhu kryptografických booleovských funkcí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Potřeba dosáhnou kryptografické bezpečnosti roste každým dnem, a vyžaduje neustálé zlepšování používaných šifer. Jedněmi z nich jsou proudové šifry které data zabezpečují použitím generátoru kryptograficky bezpečné pseudo-náhodné sekvence.
Vytvoření takovéhoto generátoru vyžaduje použití speciální booleovské funkce která oplývá řadou kryptografických vlastností, a jednou z nejúspěšnějších metod jak takovouto funkci stvořit je genetické programování. V článku prezentujeme srovnání tří  různých metod genetického programování, konkrétně jeho stromové, kartézské a lineární varianty. Jejich efektivita je srovnána na úlohách tvorby booleovkých funkcí se sudým počtem vstupů a kryptografickými vlastnostmi nelinearity, vyváženosti, korelační imunity a algebraického stupně. Naše výsledky ukazují jak se jsou jednotlivé metody schopné se vypořádat s nároky na rostoucí velikost i bezpečnost funkcí, a ukazují že právě lineární genetické programování, které pro řešení některých z těchto úloh dříve nebylo použito, se s požadavky na rostoucí velikost dokáže vypořádat nejlépe a požadované funkce generuje s vyšší spolehlivostí než konkurenční metody.
Rok
2019
Strany
228-244
Sborník
Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings
Konference
22nd European Conference on Genetic Programming, Leipzig, DE
ISBN
978-3-030-14811-9
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11918,
  author = "Jakub Husa",
  title = "Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions",
  pages = "228--244",
  booktitle = "Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings",
  year = 2019,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-14811-9",
  doi = "10.1007/978-3-030-16670-0\_15",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11918"
}
Nahoru