Detail publikace

PoLibSi: Path Towards Intrinsically Reconfigurable Components

NEVORAL Jan, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. PoLibSi: Path Towards Intrinsically Reconfigurable Components. In: 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). Kallithea, Chalkidiki: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 328-334. ISBN 978-1-7281-2861-0.
Název česky
PoLibSi: Cesta k vnitřně rekonfigurovatelným komponentám
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Jeden z hlavních směrů výzkumu v oblasti polymorfní elektroniky je zaměřen na návrh základních polymorfních komponent - polymorfních hradel. Bez dostatečného množství polymorfních hradel s dobrými parametry zůstane nejspíše v aplikacích zaměřených na multifunkční chování nebo rekonfiguraci konvenční elektronika upřednosňovaná před elektronikou polymorfní. Cílem tohoto článku je představit knihovnu PoLibSi, která obsahuje osm sad efektivních dvoufunkčních polymorfní hradel se dvěma vstupy, jejichž funkce je volena polaritou napájecích přívodů. Sady hradel se liší v použitém typu tranzistorů (MOSFET, double-gate ambipolární tranzistory), vlastností, pro kterou byl set optimalizován (počet tranzistorů, zpoždění, spotřeba), a požadavky na vstupní impedanci hradel. Jednotlivá hradla byla navržena pomocí evolučního přístupu a jejich chování ověřeno pomocí HSPICE simulací. Každá implementace hradla obsahuje v knihovně schéma, HSPICE popis a výsledky simulace. Hradla složená z MOSFET tranzistorů obsahují navíc i zpoždění a spotřebu. Každá sada hradel je kompletní - poskytuje efektivní implementaci každé dvojice dvouvstupých Boolovských funkcí. Kromě zpřístupnění polymorfních hradel s doposud nejlepšími parametry vědecké komunitě je cílem knihovny zlepšit syntézu polymorfních obvodů co do velikosti výsledného obvodu, což je na několika příkladech v článku rovněž ukázáno. Knihovna PoLibSi je umístěna na adrese: www.fit.vutbr.cz/~inevoral/polibsi

Rok
2019
Strany
328-334
Sborník
2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)
Konference
22nd Euromicro Conference on Digital Systems Design, Athos Palace Hotel, Solinas, Kalithea, 63077 Chalkidiki, GR
ISBN
978-1-7281-2861-0
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Kallithea, Chalkidiki, GR
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11920,
  author = "Jan Nevoral and V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "PoLibSi: Path Towards Intrinsically Reconfigurable Components",
  pages = "328--334",
  booktitle = "2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)",
  year = 2019,
  location = "Kallithea, Chalkidiki, GR",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-2861-0",
  doi = "10.1109/DSD.2019.00055",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11920"
}
Nahoru