Detail publikace

Impact of subcircuit selection on the efficiency of CGP-based optimization of gate-level circuits

KOCNOVÁ Jitka a VAŠÍČEK Zdeněk. Impact of subcircuit selection on the efficiency of CGP-based optimization of gate-level circuits. In: GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2019, s. 377-378. ISBN 978-1-4503-6748-6.
Název česky
Vliv výběru podobvodů na efektivitu optimalizace obvodů na úrovni hradel založené na CGP
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Od 90. let 20. století byly pro návrh a optimalizaci logických obvodů využívány různé metody založené na evolučních algoritmech. Tyto nekonvenční metody ovšem typicky trpí problémy se škálovatelností, které brání v jejich nasazení v reálném provozu. Nedávné vylepšení výpočtu fitness spolu s představením formálních metod evaluace fitness, jakými jsou např. SAT solvery nebo BDD, umožnilo jistý posun směrem k řešení komplexních industriálních problémů. Bylo ukázáno, že evoluční algoritmy mohou být bez jakékoli dekompozice využity pro optimalizaci obvodů na úrovni hradel, které obsahují tisíce hradel. Efektivita tohoto přístupu se bohužel snižuje s narůstající komplexností obvodů. Tento problém je možné vyřešit pomocí konceptu tzv. iterativní resyntézy založené na extrakci malých podobvodů z komplexního obvodu, jejich optimalizaci a navrácení zpět do původního obvodu. V předchozí práci jsme představili metodu založenou na tzv. řezech. V této publikaci představujeme alternativní přístup, kterým je možno vybrat komplexnější podobvody obsahující více hradel a vstupů. Při porovnání s předchozí metodou bylo dosaženo větší efektivity optimalizace. Více než 9% úbytek hradel byl zaznamenán na vysoce optimalizovaných obvodech a 20% úbytek na obvodech aritmetických.

Rok
2019
Strany
377-378
Sborník
GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
Konference
Genetic and Evolutionary Computations Conference 2019, Praha, CZ
ISBN
978-1-4503-6748-6
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
New York, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11921,
  author = "Jitka Kocnov\'{a} and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Impact of subcircuit selection on the efficiency of CGP-based optimization of gate-level circuits",
  pages = "377--378",
  booktitle = "GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion",
  year = 2019,
  location = "New York, US",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-6748-6",
  doi = "10.1145/3319619.3321926",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11921"
}
Nahoru