Detail publikace

On Practical Aspects of PCFG Password Cracking

HRANICKÝ Radek, LIŠTIAK Filip, MIKUŠ Dávid a RYŠAVÝ Ondřej. On Practical Aspects of PCFG Password Cracking. In: Data and Applications Security and Privacy. Charleston: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 43-60. ISBN 978-3-030-22478-3. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-22479-0_3
Název česky
Praktické aspekty lámání hesel pomocí PCFG
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Lištiak Filip, Ing. (FIT VUT)
Mikuš Dávid, Ing. (FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Pro zabezpečení důvěrných dat či účtů k internetovým a jiným službám lze využít hesel. Dosavadní výzkumy ukazují, že tendence uživatelů je volit taková hesla, která jsou jednoduchá pro zapamatování a jejich podobnost odpovídá určitým vzorům. V oblasti forenzní analýzy digitálních dat tak lze pro lámání hesel využít pravděpodobnostních modelů vytvořených na základě existujících znalostí o tvorbě uživatelských hesel. Jedním z těchto modelů jsou pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky, v a.j. Probabilistic Context-free Grammars (PCFG). Článek popisuje zdokonalení existujících přístupů v této oblasti, díky kterým je možné zkoušet hesla rychleji či zredukovat množství zkoušených hesel bez výraznějšího dopadu na úspěšnost.

Rok
2019
Strany
43-60
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 33, č. 11559, ISSN 0302-9743
Sborník
Data and Applications Security and Privacy
Konference
Conference on Data and Applications Security and Privacy, Charleston, SC, USA, US
ISBN
978-3-030-22478-3
Vydavatel
Springer Nature Switzerland AG
Místo
Charleston, US
DOI
UT WoS
000560794600003
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11955,
  author = "Radek Hranick\'{y} and Filip Li\v{s}tiak and D\'{a}vid Miku\v{s} and Ond\v{r}ej Ry\v{s}av\'{y}",
  title = "On Practical Aspects of PCFG Password Cracking",
  pages = "43--60",
  booktitle = "Data and Applications Security and Privacy",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 33,
  number = 11559,
  year = 2019,
  location = "Charleston, US",
  publisher = "Springer Nature Switzerland AG",
  ISBN = "978-3-030-22478-3",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-030-22479-0\_3",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11955"
}
Soubory
Nahoru