Detail publikace

Distributed password cracking with BOINC and hashcat

HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, RYŠAVÝ Ondřej a KOLÁŘ Dušan. Distributed password cracking with BOINC and hashcat. Digital Investigation, roč. 30, č. 1, 2019, s. 161-172. ISSN 1742-2876. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742287619301446
Název česky
Distribuované lámání hesel s využitím nástrojů BOINC a hashcat
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Uvažujeme-li dnešní výzvy v oblasti forenzní analýzy digitálních dat, pro lámání hesel je distribuovaný výpočet nezbytností. V rámci dostupného software typu open-source nástroj hashcat jednoznačně vítězí v rychlosti, repertoáru podporovaných formátů, optimalizacích i podpoře ze strany komunity. Ačkoli hashcat je navržen jako řešení pro provoz na jednom počítači, jeho rozhraní jej umožnuje použít jako součást většího distribuovaného systému. Vytvoření takového řešení, které bude podporovat maximum z funcionality původního nástroje, vyžaduje vhodně navržený řídicí systém a strategie rozdělení výpočtu. V tomto článku ukazujeme, jak lze využít framework BOINC pro řízení výpočetní sítě s uzly vybavenými GPU a nástrojem hashcat. Poskytujeme tak funkční řešení pro provádění různých typů distribuovaných útoků. Využitelnost řešení ukazujeme na sadě exdperimentů s různými typy úloh. V neposlední řadě také srovnáváme navržené řešení s konkurenčním nástrojem, Hashtopolis.

Rok
2019
Strany
161-172
Časopis
Digital Investigation, roč. 30, č. 1, ISSN 1742-2876
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000488201900015
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11961,
  author = "Radek Hranick\'{y} and Luk\'{a}\v{s} Zobal and Ond\v{r}ej Ry\v{s}av\'{y} and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
  title = "Distributed password cracking with BOINC and hashcat",
  pages = "161--172",
  journal = "Digital Investigation",
  volume = 30,
  number = 1,
  year = 2019,
  ISSN = "1742-2876",
  doi = "10.1016/j.diin.2019.08.001",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11961"
}
Soubory
Nahoru