Detail publikace

Genetic Programming 22nd European Conference

SEKANINA Lukáš, HU Ting, LOURENÇO Nuno, RICHTER Hendrik a GARCÍA-SÁNCHEZ Pablo, ed. Genetic Programming 22nd European Conference. Lecture Notes in Computer Science, roč. 11451. Cham: Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-16669-4.
Typ
konferenční sborník
Jazyk
angličtina
Autoři
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hu Ting (MUN)
Lourenço Nuno (UC)
Richter Hendrik (HTWK)
García-Sánchez Pablo (UCA)
Abstrakt

Tato kniha je recenzovaným sborníkem 22. evropské konference o genetickém programování, která se konala v německém Lipsku v dubnu 2019, společně s dalšími konferencemi souhrnně nazývanými Evo* 2019.

Rok
2019
Strany
294
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Svazek
11451
Konference
22nd European Conference on Genetic Programming, Leipzig, DE
ISBN
978-3-030-16669-4
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@PROCEEDINGS{FITPUB11972,
  editor = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Ting Hu and Nuno Louren\c{c}o and Hendrik Richter and Pablo Garc\'{i}a-S\'{a}nchez",
  title = "Genetic Programming 22nd European Conference",
  pages = 294,
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 11451,
  year = 2019,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-16669-4",
  doi = "10.1007/978-3-030-16670-0",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11972"
}
Nahoru