Detail publikace

Power Consumption Analysis of New Generation of Polymorphic Gates

NEVORAL Jan, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Power Consumption Analysis of New Generation of Polymorphic Gates. In: 2020 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Novi Sad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-6. ISBN 978-1-7281-9938-2.
Název česky
Analýza příkonu nové generace polymorfních hradel
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Jeden z možných způsobů implementace multifunkčních obvodů vychází z principů polymorfní elektroniky. Návrh polymorfních obvodů úzce souvisí s existencí vhodných polymorfních hradel. Ty bohužel svými vlastnostmi v minulosti výrazně zaostávaly za konvečními CMOS obvody s obdobnou funkcí. Nedávno však byla představena nová generace polymorfních hradel s výrazně lepšími parametry: Hradla, jejichž funkce závisí na polaritě napájecích přívodů. Tato hradla byla dosud zkoumána jen z pohledu jejich velikosti a zpoždění. Cílem tohoto článku je analyzovat jejich příkon. To umožní identifikovat nejlepší implementace jednotlivých funkcí a následně porovnat jejich vlastnosti s konvenčními CMOS obvody. Dále je představena sada hradel s nejnižší spotřebou energie a sada hradel s nejlepším kompromisem mezi velikostí hradla, jeho zpožděním a příkonem. Obě sady jsou nyní integrované v knihovně PoLibSi - volbě dostupné knihovně s polymofnímy hradly nové generace.

Rok
2020
Strany
1-6
Sborník
2020 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS)
Konference
2020 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Novi Sad, RS
ISBN
978-1-7281-9938-2
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Novi Sad, RS
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11978,
  author = "Jan Nevoral and V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "Power Consumption Analysis of New Generation of Polymorphic Gates",
  pages = "1--6",
  booktitle = "2020 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits \& Systems (DDECS)",
  year = 2020,
  location = "Novi Sad, RS",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-7281-9938-2",
  doi = "10.1109/DDECS50862.2020.9095579",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11978"
}
Nahoru