Detail publikace

Evaluation of User Interface Design Metrics using Generator of Realistic-Looking Dashboard Samples

PASTUSHENKO Olena, HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Evaluation of User Interface Design Metrics using Generator of Realistic-Looking Dashboard Samples. Expert Systems, roč. 2020, č. 9, s. 1-19. ISSN 1468-0394.
Název česky
Využití generátoru realistických vzorků nástroje dashboard pro testování metrik hodnotících kvalitu návrhu uživatelských rozhraní
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

estetičnost, dashboard, generator, metriky použitelnosti, uživatelské testování

Abstrakt

Analýza uživatelských rozhraní využívajících kvantitativní metriky představuje přímočarý způsob, jakým lze rychle měřit použitelnost a další aspekty návrhu uživatelských rozhraní (jako např. rozmístění grafických prvků nebo volba barev). Vývoj a testování objektivních metrik odpovídajících lidskému vnímání uživatelských rozhraní nicméně vyžaduje dostatečně velkou trénovací množinu vzorků rozhraní. Nalezení reálných vzorků rozhraní přitom nemusí být vždy snadné. Proto může být vhodnější tyto vzorky generovat. V takovém případě je nicméně nutné klást důraz na realističnost generovaných vzorků. Tento článek popisuje postup přípravy takových vzorků. Dále prezentuje konfigurovatelný generátor vzorků založený na kompozici jednoduchých grafických prvků rozhraní dle předdefinovaného modelu. K tomuto účelu byla vytvořena knihovna znovupoužitelných grafických prvků využívající možnosti knihovny Vue.js založené na jazyku Javascript. Závěrem demonstrujeme použitelnost generátoru na tvorbě testovací množiny vzorků nástroje dashboard, které dále využíváme pro testování a vylepšení vybraných metrik určených pro analýzu estetičnosti uživatelských rozhraní.

Rok
2019
Strany
1-19
Časopis
Expert Systems, roč. 2020, č. 9, ISSN 1468-0394
Vydavatel
WILEY
DOI
UT WoS
000483667500001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11981,
  author = "Olena Pastushenko and Ji\v{r}\'{i} Hynek and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka",
  title = "Evaluation of User Interface Design Metrics using Generator of Realistic-Looking Dashboard Samples",
  pages = "1--19",
  journal = "Expert Systems",
  volume = 2020,
  number = 9,
  year = 2019,
  ISSN = "1468-0394",
  doi = "10.1111/exsy.12434",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11981"
}
Nahoru